منو سایت
تاریخ امروز : سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
موضوع : دانلود آهنگ تاريخ ارسال : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دانلود آهنگ فریدون پوررضا جان لیلی
دانلود آهنگ گیلانی جان لیلی با صدای استاد فریدون پوررضا هم اکنون با متن شعر و ترجمعه فارسی روی سایت سویل موزیک آماده دریافت شما عزیزان قرار گرفت
Download Best Song: Fereydoun PourReza In The Name Of ♭ Jane Leili ♭ In The ➡️➡ Sevilmusic

Fereydoun PourReza Jane Leili دانلود آهنگ فریدون پوررضا جان لیلی

متن آهنگ جان لیلی فریدون پوررضا

….. ♬♪♪♪ 🎵🎶🎵 ♪♪♪♬ …..

ای روزای 🎭🎹🥀🌹بوشومای هیمه‌ واچینه‌ روی، جونه لیلی

(یک روز رفتم به جمع کردن هیزم، 🎭🎹🥀🌹 لیلی جان)

جنگل 🎭🎹🥀🌹 میونه‌ روی، جونه لیلی‌ روی

(در دل جنگل، لیلی 🎭🎹🥀🌹 جان)

نیا بودم 🎭🎹🥀🌹 بیدئم همسایه‌ ریکای مره دومبال‌ دره، مره گوتره: هیس!

(نگاه کردم و دیدم پسر همسایه مرا تعقیب می‌ کند و دارد به 🎭🎹🥀🌹 من می‌ گوید: هیس!)

محل 🎭🎹🥀🌹 نگودم اونای، توندتر بوشوم

(به او محل نگذاشتم، تند 🎭🎹🥀🌹 تر رفتم)

هنده 🎭🎹🥀🌹 بگوتای: هیس!

(دوباره گفت: 🎭🎹🥀🌹 هیس!)

مره ترس 🎭🎹🥀🌹 بگیتای، می دیل دکتای، پا توندا گودم

(ترسیدم، دلم تپید، پا تند 🎭🎹🥀🌹 کردم)

توندتر 🎭🎹🥀🌹 و توندتر و توندتر بشوم

(تندتر و تندتر و تندتر 🎭🎹🥀🌹 رفتم)

مو 🎭🎹🥀🌹 بدو-بدو، اون بدو-بدو

(من بدو-بدو، او 🎭🎹🥀🌹بدو-بدو)

مو 🎭🎹🥀🌹 بدو-بدو، اون بدو-بدو

(من بدو-بدو، او 🎭🎹🥀🌹 بدو-بدو)

یکته 🎭🎹🥀🌹 گیلگوده ویگیته‌ روی

(او [پسر] یک «تکه گل خشک شده» 🎭🎹🥀🌹 برداشت)

بزه می پوشت 🎭🎹🥀🌹 هاپیرکه‌ ک میونه‌ روی، جونه لیلی

(زد به میانه‌ی پشتم، لیلی 🎭🎹🥀🌹 جان)

جنگل 🎭🎹🥀🌹 میونه‌ روی، جونه لیلی‌ روی

(در دل جنگل، لیلی 🎭🎹🥀🌹 جان)

می 🎭🎹🥀🌹 نازوک پای گیر بودای

(پای نازک من گیر 🎭🎹🥀🌹 کرد)

لالیک‌ 🎭🎹🥀🌹 دار جیر توموش بشو

(زیر درخت لیلیه‌ کی [درختی خاردار به نام تمشک] خار به پایم 🎭🎹🥀🌹 فرو رفت)

ونگ بزئما 🎭🎹🥀🌹

(گریه کردم) 🎭🎹🥀🌹

مره 🎭🎹🥀🌹 دکتم جنگل واشون میونه

(به درون گیاهان و علف‌ های جنگلی 🎭🎹🥀🌹 افتادم)

خوره 🎭🎹🥀🌹 فارسونه‌ روی، جونه لیلی

(خودش [پسر] را رساند، لیلی 🎭🎹🥀🌹 جان)

جنگل 🎭🎹🥀🌹 میونه‌ روی، جونه لیلی‌ روی

(در دل جنگل، لیلی 🎭🎹🥀🌹 جان)

بما 🎭🎹🥀🌹 روی می سر جور

(آمد بالای 🎭🎹🥀🌹 سرم)

هیتو 🎭🎹🥀🌹 خو دسونه خو کمر بزا

(همین‌ جور دست‌ هایش را 🎭🎹🥀🌹 به کمر زد)

خنده 🎭🎹🥀🌹 بگودای: هار هار هار، هیر هیر هیر

(خندید: هارهارهار-هیرهیر 🎭🎹🥀🌹 هیر)

خنده 🎭🎹🥀🌹 بگودای: هار هار هار هار هار، هیر هیر هیر

(خندید: هارهارهارهارهار-هیرهیر 🎭🎹🥀🌹 هیر)

هار 🎭🎹🥀🌹 هار هار، هیر هیر هیر

(هارهارهار، هیرهیر 🎭🎹🥀🌹 هیر)

جونه لیلی 🎭🎹🥀🌹 جونه لیلی، جونه لیلی روی

(لیلی جان، لیلی جان، لیلی 🎭🎹🥀🌹 جان)

sevilmusic دانلود آهنگ فریدون پوررضا جان لیلی

می 🎭🎹🥀🌹جون لیلی‌ روی!

(لیلی جان 🎭🎹🥀🌹 من)

مره بگوتای 🎭🎹🥀🌹: (اگر من دونسته‌ بیم تو به ای زودی مردنه‌ بی، تی گردن لافند دگودیم؛ تا بردیم کولهت سر با هم زیندگی 🎭🎹🥀🌹 گودیم روی!)

(به من گفت:
من اگر می‌ دانستم 🎭🎹🥀🌹 تو به این زودی خواهی مُرد، طناب به گردنت می‌ افکندم تا ببرمت به گردنه‌ های کوه که 🎭🎹🥀🌹 با آن‌ جا با هم زندگی کنیم)

می جونه 🎭🎹🥀🌹 لیلی‌ روی!

(لیلی 🎭🎹🥀🌹 جان من)

«صد 🎭🎹🥀🌹 بیس سال عومر گودیای، اخر جوون نمردیای!»

(ادامه‌ی حرف‌های پسر: صد و بیست سال عمر می‌ کردی، سرآخر جوان‌ 🎭🎹🥀🌹 مرگ نمی‌ شدی!)

این 🎭🎹🥀🌹 چوم دکتای توموش سر

(چشمش افتاد به 🎭🎹🥀🌹 خار)

خو اخمونه 🎭🎹🥀🌹 جیر بارده‌ی

(اخم هایش را 🎭🎹🥀🌹 پایین آورد اخم کرد)

می 🎭🎹🥀🌹 سره بنای خو زانو سر

(سرم را روی زانویش 🎭🎹🥀🌹 گذاشت)

گازون 🎭🎹🥀🌹 هما در بارده‌، می پا توموشونه‌ روی

(با دندان‌ هایش خار را از پایم بیرون 🎭🎹🥀🌹 کشید)

ایته 🎭🎹🥀🌹موچچی بزئه می پیشونئه‌ روی

(به پیشانی‌ ام بوسه‌ ای 🎭🎹🥀🌹 زد)

مره یاد 🎭🎹🥀🌹 بدابوی مزه‌ جوونئه‌ روی، جونه لیلی

(طعم جوانی را به من یاد داده بود، 🎭🎹🥀🌹 لیلی جان)

جنگل 🎭🎹🥀🌹 میونه‌ روی، جون لیلی‌ روی

(در دل جنگل، لیلی 🎭🎹🥀🌹 جان)

جونه 🎭🎹🥀🌹 لیلی‌ روی، جونه لیلی‌ روی

(لیلی جان، لیلی 🎭🎹🥀🌹 جان)

دانلود همه آهنگهای فریدون پوررضا

….. ♬♪♪♪ 🎵🎶🎵 ♪♪♪♬ …..

فریدون پوررضا جان لیلی

کلید واژه

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر