سویل موزیک
آهنـگ قبلیآهـنگ بعدی
سویل موزیک ~ دانلود آهنگ لاتی مازندرانی

دانلود آهنگ لاتی مازندرانی

۱۷ خرداد ۱۴۰۳دانلود آهنگ

دانلود آهنگ لاتی مازندرانی
دانلود بهترین تک آهنگ های لاتی و گنگ جنگی از بهترین خوانندگان مازندرانی ،بهترین اهنگ لاتی جنگی مازنی | آهنگ های لاتی مازندرانی برای دعوا
Download Ahang Lati Mazandarani

Download Ahange Lati Mazandarani دانلود آهنگ لاتی مازندرانی

اهنگ های لاتی و جنگی مازندرانی

برای دریافت آهنگ ها روی کلمه Download کلیک کنید

دانلود آهنگ وحید مرادی عقاب : Download

تی پرچمه تو هر جمعی که دَرمه بالا دارمه همیشه ♬
اَنی تیشه نزنین منو بِراره ریشه ♬

دانلود آهنگ وحید مرادی کودتاگر : Download

بورین کنار بورین کنار شیر شیران بیمو ♫ یوزپلنگی از خطه مازندران بیمو ♩

دانلود آهنگ وحید مرادی کودتاگر ۲ : Download

دانلود ریمیکس آهنگ وحید مرادی یار جنگی : Download

پلنگ وحشی ویمه مره دستی هاکردی یار جنگی من شلوار پلنگی من ♪

آهنگ مهیار خلیل زاده ریمیکس مردونگی : Download

من اون شکارچی بِرنو بدستمه ♪ من اون مست شیر قفس بِترسمه ♬•

دانلود آهنگ علیرضا باباجانی یار جنگی : Download

پلنگ وحشی ویمه مره زخمی هاکردی ▫ یار جنگی من شلوار پلنگی من خیلی شو و روزها ره می ور مستی هاکردی

آهنگ های جنگه جنگه جنگه دست به تفنگه : Download

های جنگه جنگه جنگه دست به تفنگه ◦• شی یاره بمیرم مثل پلنگه

دانلود آهنگ اسی بندپی شلوار پلنگی ۳ : Download

اره دشمن بوین سرزمین شیرانه ♬ به مثل دریای خزر نا آرامیمی

دانلود آهنگ فرشاد کلوانی جنگی شهر : Download

جنگ و جنگ بازی بَوو جنگی شهر وومه دادا ♫• شو نصفه شو خراب دشمن سر وومه دادا ♪

دانلود آهنگ مهیار خلیل زاده هشدار : Download

اول دِمه هشدار بعد کِمه کشتار ♪♬ هیچکسه نَویمه ووشه می جلودار

دانلود آهنگ اسی بندپی مازنی کیجا : Download

امه مازندرون دریای خزر داینه خل دتر داینه ▫▫ پهلوون نامی ولا تاج سر داینه از همه بهتر دارنه
مازنی دتر گمه وی ناز و ادا دارنه ▫▫ هزار خاطر خواه دارنه

دانلود آهنگ میلاد کیانی جنگی دتر : Download

جنگ و جنگ بازی داینه، دلبر من تنی قربون ◦♩ گیسه طلایی دارنه، دلبر من تنی قربون ◦♩ چنی خاطر خواه داینه، دلبر من تنی قربون

دانلود آهنگ محمد علی خلخالی جان خدا چه رسمیه همه دنیا نامردیه : Download

ها رفق دارمه خبر وا بوه زندونی در ♪♪ حکم زندو ره بزونه ونه بوری زندونی ور ♪♪ تی دست دست بند تی پا زنجیر

دانلود آهنگ احسان کلوانی جنگ جهانی : Download

اگه باز جنگ جهانی بواشه هر کی شی دلبری سه خل و روانی بووشه ♩♩ دل خشه می جان یار مازندرانی بواشه

دانلود آهنگ مهران رجبی پر حاشیه : Download

امان امان امان هااای از دلی غم ▿▿ بالای شهر پایین شهر دپیته خبر آخ شی جان یاری قربون ▿▿ شی دلی قراری قربون، آخ شی دل زاری قربون

دانلود آهنگ رضا کرد زندانی : Download

اون زندون دله دلبر بومه روانی آخر ♩♩ حکم قاضی وقتی بمو یکدفعه بومه پرپر ♪ مره چرخ هادانه شهر می دل ره بزونه

دانلود آهنگ وحید مرادی خط قرمز : Download

ای جان جان لیلی جان لیلی یارا جانا ⋆⋆⋆ رئیس پلیس ول هاکن امشو یاری کمینمه
ندونی چند وقته که شی دلبر ره نویمه ⋆⋆ امشو وینه وره بوینم وره هر جوری هسته

دانلود آهنگ علی حمیدی صدای آژیر : Download

تنی محله سر همه جه درگیر بواشم ⋆⋆ بون می جلودار همه ای سه تیزی بکشم

دانلود آهنگ محمد کجوری فرمانده : Download

به مثل ببر بنگال تنهایی کِمه جنجال ♫◦ می اسم بیموعه وسط همه کِنِنه فرار ♯

دانلود آهنگ علی حمیدی مه مازرون : Download

می وطن مازرون خاکش طلائه جان مازرون ⋆ دلبر مازرونی می پادشاهه ♫ هستمی از نزاد آریایی جان مازرون

دانلود آهنگ رضا کرد فراری : Download

♬ می گناه چیه که دل و جیگر دارمه ♬ ♬ همش جنگ و دعـوا ره دور شی سر دارمه ♬ کل شر و شور ره شی دور ور دارمـه ♬

دانلود آهنگ میلاد قربانی اول جوانی لقب جهانی بوه : Download

من دوااشم تو دواشی دل و دلبر خل دتر ♫ من دواشم تو دواشی دل و دلبر خل دتر

دانلود آهنگ امیر چیتگر داداشی ۲ : Download

شرق و غرب مازرون هَسِنه باهم یکی ♪ یا جنگی با مرام یا هستِنه صحرایی ♪

دانلود آهنگ حسین رضایی توبه : Download

توبه هاک‍ِردمه عا رَفِق شه دست چاقو نَئیرم ♪ راهی زندان نَووشم حبس ابد نَئیرم ♪ توبه هاکِردمه عا دادا ساقی گری و خلاف

دانلود آهنگ حسین رضایی کارت قرمز : Download

ِره گونه کارت قرمزی، ترسی ندارمه دادا ♬ ته خلاف و عاشقی ره ترسی نِدارمه دادا ♬ از وَچگی در به در کوچه خیابون بیمه

دانلود آهنگ بهزاد صفایی زندونیمه لاتمه : Download

زندونیمه لاتمه دلبر بی ملاقاتمه دلبر ♬≧ باکی نارمه دلبر بچه دهاتمه دلبر ♬≧ تیسه سینه چاکمه دلبر ♬≧ پر دارمه آزاد مه دلبر

دانلود آهنگ کوروش قمی لات مجازی : Download

الانی اینستا میدون جنگه ♪⋆ هر کجه که شونی تیر و تفنگه
شالی جور نوونه گننه پلنگه ♪⋆ جان خدا همه ای فاز چه جنگه

دانلود آهنگ محمد اسمعلی یار جنگی من شلوار پلنگی من : Download

پلنگ وحشی ویمه مره دستی هاکردی ♪⋆ یار جنگی من شلوار پلنگی من
خیلی شو و روزها ره می ور مستی هاکردی ♪⋆ یار جنگی من شلوار پلنگی من

دانلود آهنگ صفر گلردی مازندران : Download

دروم اگه خواینی جهانی ووشه لالی صحبت مازندرانی ووشه ♪♪ تی تن خواینی شلوار پلنگی ووشه تی کار و بار وینه صحرایی ووشه

دانلود آهنگ میلاد قربانی شلوار پلنگی : Download

سردمداری ♪♪ مرد نبردی ♫∙ پهلون مردی ♪♪ عشق جنگی ♪♪♪ شلوار پلنگی ♫∙ میدون داری ته می ونگ و ونگی

دانلود آهنگ ولی قاسمی شلوار پلنگی : Download

مردم داری تو سالاری، مرد نبردی تو پهلوون مردی ∙♫∙ شلوار پلنگی، میدونداری تو می ونگ و ونگی

دانلود آهنگ میلاد کیانی شلوار پلنگی : Download

ته امه پرچم داری میدونداری رینجر ریکایی خیلی سالاری ∙♬∙ ته امی دلی قراری ته چش داری پلنگ ریکایی یل دیاری ♬∙
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ مهرداد پازواری یل یله بازی : Download

ریکا مازرونی سَر دِمه تِسه گَلی ♬ کِل دِنیا دونِنه هسی لقب جهانی ♬ کور کوری خوندِنی هسی پلنگ وحشی ♩

دانلود آهنگ رضا علیزاده دوش تفنگ دارمه کلاش می منتظر دواش : Download

دوش تفنگ دارمه کلاش می منتظر دواش დ شه رفیقون ره من دمه آماده باش دمه آماده باش

دانلود آهنگ گت آقا حسینی خالکوبی : Download

خالکوبی کِمه شی دست سره رفِق ⋄◦ دستمال یزدی وَمه شی سره رفِق ⋄◦ شی دشمنون سه وومه شر رفِق ⋄◦

دانلود آهنگ رامین مهری منطقه آزاد : Download

امان درد رفاقت مره بکوشته ♪ تی دریایی خیانت مره بکوشته ♪ چند ساله من شهری دله جنگ داخلی دارمه

دانلود آهنگ محمد مهدوی جنگی ریکا : Download

امشو خوایمه یاری سه جنگی جنگی بووشم ∙∙∙ چریک بووم یاری سه شلوار پلنگی دپوشم

دانلود آهنگ میلاد افضلی یاغی منطقه : Download

روز بیمه و شو ویمه یاغی و آخ می مریم جان جان می مریم ∙|∙ امه کمر دهیه آخ می مریم جان جان می مریم

دانلود آهنگ کامران خلیلی آ رفیقا : Download

بزنم بشکنم دست لیوان ره آ رفیقا ❞ خبر دار هامنم شی شهری خان ره آ رفیقا ❞❞ تی خاطری خطر دمه شی جان ره آ رفیقا ❞

دانلود ریمیکس یل یل میدون منصور اسحاقی : Download

بخونم از جوونای مازروون الا جان جانی ♪♪ همه دست به چو و همه پهلوون الا جان جانی۰ کنس دسته چو همش وی همراه الا جان جانی

دانلود آهنگ علی رمضانپور زندونی : Download

صدای آژیر و صدای بوقه دلبر ❞ مره بیتنه دلبر کلاانتر شمی شهر ❞
بتمه مره ول هاکن گناهی نارمه ولا ❞ صدا بزوئه سرهنگ وه هسته یاغی ریکا ❞

دانلود آهنگ ابی عالی شهر کلانتر : Download

یه روزی روزگاری ، اَرازِل شهر بیمه ♫♪ خِدا ره بنده نَیمو، همه سه شَر بیمه ♫♪ حرف حساب اصلا نَشنوسِمه کَر بیمه

دانلود آهنگ علی حمیدی قاضی : Download

قاضی اینا سواله ◦ اینا وصف می حاله ◦◦ قاضی منی آینده کلا رو به ذغاله ◦◦ با هر کسی بیمی صاف امروز لایی بکشینه ◦

دانلود آهنگ بهادر ییلاقی یل یل میدونا : Download

یل یل میدونا یل مازرونا یل یل میدونا یل مازرونا // امان امان امان هااای دوسا یل یل میدونا یل مازرونا

دانلود آهنگ ابی عالی معنی لاتی : Download

امان درد رفاقت مره بکوشته ◦ این دریای خیانت مره بکوشته ◦ هزاری هزاریه ◦ پنجی پنج تومنیه ◦

دانلود آهنگ حسین آرامیده لات مجازی ۲ : Download

خورشید که غروب بورده پشت تیزی کوه ◦◦ تازه به دوران رسیده به شی چلچراغ نازنه ◦◦ با مرام و سفره دار که بوردنه کنار ◦◦

دانلود آهنگ حسین آرامیده نعره بکش : Download

سفارش هاکردمه تفنگ بسازن ▿ می وسه دستسازه فشنگ بسازن ▿▿
لولی درون بلم دستساز فشنگ ▿▿ بوئین بین هر کی داینه سر جنگ ▿

دانلود آهنگ جواد نکایی جنگی ریکا : Download

انی من مست مستمه بوینه به دستمه ▿ دشمن می روبرو دره من جنگیمه نترسمه
خوایمه که دریادل بووم ▿ خوایمه هرازی پل بووم

دانلود آهنگ رضا کرد زندانی ۲ : Download

دروازه ره باز هاکنین در بونن، بخاطر اتا دلبر بورم ♪♩♪♩♪ حاظرمه سیم خارداری سردر بورم، ساکت از این چهار دیواری در بورم ♩♩♩

دانلود آهنگ رضا کرد نعره ی پلنگ : Download

• های امان امان های امان امان آااای •• ستاره ی مازندرون تو بی رفق نماد هرچی پهلون تو بی رفق •

دانلود آهنگ رضا کرد جان مردی : Download

امه دلی قراری جان مردی، هاای هاای هاای ♬•♩ امه دلی قراری جان مردی امی دلی قراری جان مردی ♬♩

دانلود آهنگ رضا کرد سطح ۱ : Download

الان روزگار همه پهلوون ♩♩♩ هر کی بیمو بوه یل یل میدون ♩♩
حلا ندیه حیاط زندون ♩♩♩ ادعا دارننه قهت و چمرون ♩

دانلود آهنگ رضا کرد فراری : Download

♬ می گناه چیه که دل و جیگر دارمه ♬ ♬ همش جنگ و دعـوا ره دور شی سر دارمه ♬ ♬ کل شر و شور ره شی دور ور دارمـه ♬

دانلود آهنگ حسین رضایی اره یاغی گری ره بشتمه کنار : Download

اره یاغی گری ره بشتمه کنار ∞ اره ساغی گری ره بشتمه کنار ∞ دستمال یزدی جان دادا ∞

دانلود آهنگ حسین رضایی پرچم : Download

بالا بالا بالا پرچم ایران مِن همیشه دَره بالا ♫ پرچم هر شهر دادا نشونه غیرته ♫ مازِنی پهلوونه هرجای ایران کَته ♫

دانلود آهنگ علی حمیدی ها برار : Download

ها بِرار پهلوون مازنیا بِمونه ♩ تک و تک دست به چو بَبر ایران بِمونه ♩ ها بِرار پهلوون مازنیا بِمونه ♩

دانلود آهنگ مهران رجبی کیجا مجازی : Download

جاده هراز شونی با عشوه و ناز شونی من تنی قربون وومه ♪
زانتیا وحشی ره تو پر کنی گاز شونی تی ور من دگرگون وومه ♪♪

دانلود آهنگ رضا کرد اول شهر : Download

جاده هراز تا تهرون ره تی سه ومبه کیجا ♩ گذر گذر ایرون ره تی سه ومبه کیجا

دانلود آهنگ رضا کرد زیر حکم : Download

می درد و دل ره گوش هادین زیر حکم قاضیمه ♪♪ جوونی ره ببازیمه بازنده بازیمه ♪

دانلود آهنگ علی ابراهیم زاده مازرونی دله : Download

امه زندگی هسته امتحان الهی ♬♬ خوبی خشی دارنه اما بده گاهی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ مازندرانی جدید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود آهنگ حسین رضایی خبر هادین : Download

خبر هادین خبر هادین با وجود مردی اِنه پلنگ زخمی اِنه ♫ باوجود مردی اِنه رِنجِر مردی اِنه ♫

دانلود آهنگ حسین رضایی رفاقت : Download

یاغی مه مِن دادا یاغی مه مِن ♬ سر پهلوون دادا ساغی مه مِن ♬ یاغی مه مِن دادا یاغی مه مِن ♬

دانلود آهنگ حسین رضایی چوبه دار : Download

رو سنگ قبرم بَنویس ای جوون ☙ روسنگ قبرم بَنویس ای جوون ☙ آخر دعوا همینه یا زندون یا اعدام ☙

دانلود آهنگ حسین رضایی اسیر زندان : Download

زندانبان در باز هاکِن اسیر بَئیمه ♬ چندسالیه دَرِمه مِن پیر بَئیمه ♬ رنگ خِش بختی ره من هرگز نَدیمه ♬

دانلود آهنگ میلاد افضلی تنهای وحشی : Download

مازندرون دارنه پلنگ وحشی، ها برار من تی اسیری گمه ♫ مازندرون دارنه مهران قربانی تی درد دوری گمه ♫

دانلود آهنگ شلوار پلنگی محمد کاظمی : Download

ته می یاری سردمداری مرد نبردی پهلوون مردی ♪ ته می یاری ته می ونگ ونگی

دانلود آهنگ رضا علیزاده برار جنگی : Download

پلنگ وحشیه، چریک و جنگیه ♯♪ وه تن شلواره هارِش شلوار پلنگیه ♯♪ ریکا مازنیه ♪

دانلود آهنگ مجید احمدی جنگ جهانی : Download

اگه باز جنگ جهانی بووشه ♬ هر کی شی دلبری سه خل و روانی بووشه ▪

دانلود آهنگ جابر رجبی و منصور اسحاقی اسیر زندون : Download

صدای آژیر بیتنه می حکم تیر ره دلتنگی دارمه فکر کمه خیلی دیره ▪▪ ریکا تی خاطر پرونده سنگین بویه چند سال زندون دل تیسه غمگین بویه

دانلود آهنگ کیوان محمدی پلنگ ایرون : Download

هر گذر مازرون دارنه دادا پهلوون ᴼ▴♪♪ همه صحرایی و همه با نام و نشون ᴼ▴♪♪ جنگ و جنگ بازی خواینی بره وسط میدون ᴼ▴♪♪

دانلود آهنگ منصور اسحاقی و شهریار قمی فاز جنگی : Download

اتا پیک عرق خیرنی فاز حمله گیرنی ⚨ ومی رستم دستون وونی جومونگ چینی ⚨ قاضی حکم هاکرده تیسه زندون تعلیقی ⚨

دانلود آهنگ سهیل علیزاده و جواد حسینی رفاقت تعطیل : Download

رفیق تیسه هر بار که شومه زندون ▪▪ قسم خرمه تیجا نیرم سراغی
زندونی جا هر کش که بیمومه بیرون ▪ به عشق تو دوباره وومه یاغی

دانلود آهنگ مجید حسینی و نظام جلابی چه نموئی : Download

جان یار از عشق تو قناری بیمو نموئی ♪♩ خش خون ریکای مازرونی بیمو نموئی

دانلود آهنگ مهران رجبی دعوا بویه جاده هراز ۲ : Download

دعوا بَوِیه جاده هراز تی خاطری بیمو دسته تا سرباز ⍣ منی جلوره بَیتِنه خراب بَووشه میدون قائم

دانلود آهنگ صفر گلردی نیسون آبی : Download

جاده هراز دادا نیسان دار آبی در اِنه .::. خطر جاده ره سر به بالایی در اِنه

دانلود آهنگ ابوالفضل اسماعیل نژاد خسارت : Download

من تِنی خاطری هاکِردِمه شرارت ♭♩ حتی به خودم بَزومه چند میلیارد خسارت

دانلود آهنگ سجاد نیکپور ساعت هشت آماده باش : Download

دوش تفنگ دارمه کِلاش ♪◦ می مِنتَظر دَباش ♯ ساعت هشت آماده باش ♫ زَمه و مومه پاش ♯

دانلود آهنگ احمد نیکزاد آشوب : Download

خوامه که امشو سلامتی تو بَخِرَم مشروب ♪◦ سلامتیه همونی که وِسه دل وونه آشوب ♫

نظرات کاربران

6 نظر
نوشتن نام و ایمیل ضرروی نیست و نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده می‌شود.
 • Hamid.king [ 3 ژانویه 2023 ]

  عالی

 • آقا ” مجید “ [ 9 ژانویه 2023 ]

  ناز نفست عشقی....

 • ramynsrwry87@gmail.com [ 11 فوریه 2023 ]

  آهنگ مجید احمد

 • سجاد [ 24 فوریه 2023 ]

  همه اهنگ ها عالی بود بازم اضافه کنید

 • نبی [ 15 سپتامبر 2023 ]

  آهنگای محمد علی خلخالی عالیه بازم بزارید

 • ایمان [ 15 مارس 2024 ]

  ،🎃🤓😇🌟😍🤣