سویل موزیک
آهنـگ قبلیآهـنگ بعدی
سویل موزیک ~ دانلود آهنگ شاد گیلکی

دانلود آهنگ شاد گیلکی

۰۸ دی ۱۴۰۲دانلود آهنگ

دانلود آهنگ شاد گیلکی
دانلود آهنگ شاد گیلانی (گیلکی) از بهترین خوانندگان استان گیلان ، بهترین آهنگ های شاد گیلکی ، اهنگ شاد گیلکی برای رقص و جشن
اهنگ گیلکی شاد برای جشن و مراسم ، آهنگ شاد گیلکی معروف

Music Gilaki Shad Colection دانلود آهنگ شاد گیلکی

دانلود شادترین آهنگهای گیلکی مخصوص جشن

برای دریافت آهنگ ها روی کلمه Download کلیک کنید

دانلود آهنگ شاد گیلانی سیا کُر آیدین دخانی : Download

سیاکُر سیاکُر سیاکُر بیا می آغوش تره بگیرم تره بمیرم ♩ سیاکُر سیاکُر سیاکُر بیا می آغوش تره بگیرم تره بمیرم

دانلود آهنگ شاد گیلانی عطر گل یاسی تو امیرحسین نوشالی : Download

تو ایته دست گلی ♩⋄♭ تو چه ناز و خوشگلی خیلی ♩⋄♭ دوست دارم تره
سبزی بانمکی ♩⋄♭ ساده و بی کلکی بین خوشگلان ♩⋄♭ فقط تو نمونه ای تکی

دانلود آهنگ شاد گیلانی بهار امیرحسین نوشالی : Download

بی تو می دنیا ایسه تار ♩ صفا نره اه روزگار
ایبچه بیا اره دوار ♩ شادی ببار و گول ببار

دانلود آهنگ شاد گیلانی گیلان امیرحسین نوشالی : Download

تی دریای دینم ♩ می چشم سوییه خدا سبزه ♩ کوده تی دشت و کویی
بی میرم تی قشنگ ♩♩ نام گیلان تی واسی عاشقی ♩♩ می آرزوییه

دانلود آهنگ شاد گیلانی تی جان قربان بشم امیرحسین نوشالی : Download

تی واسینی ♩ دل کوره پرپر زنه آی خوسره ♩♩ اَ دره او در زنه
قرار آرام چه ♩♩ من فیگیفته هم قد تی بهانه ♩ ی بیگیفته

دانلود آهنگ شاد گیلانی گیلانه امیرحسین نوشالی : Download

من دل به تو دوستمه ♩ مجنون تو بوبوستمه بس که تو با صفایی گیلان
دیل بسته ی ته خاکمه ♩♩ تی خاک ره هلاکمه تو عاشقانه جایی گیلان

دانلود آهنگ شاد گیلانی دراز تومانه جان بیژن لرد : Download

سنگ ریز ماه کلا سنگ قالی قال دراز تومانه جان ♩
چندی بالا بلند تی مهربانی درازتومانه جان ♩♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی کلالی بیژن لرد : Download

تو چند هیمه اوچینی♩ گیری تی کشه دچینی به می ور♩♩ ماندی چینی
کلالی جانم کلالی ♩♩ جانم کلالی من کی ♩ تی حیرانم کلالی

دانلود آهنگ شاد گیلانی کونوس کله بیژن لرد : Download

ای روز بوشوم کونوس کله ♩ کونوس بیچم ای پرپره
ایدانه می دهان دکته ♩♩ می دهانه آب دکته

دانلود آهنگ شاد گیلانی سلام بگفتم تره دانیال : Download

سلام بوگوفتم تره جواب ندایی مره ●♪● شاید فدایی دیله باز ای نفر دیگره ●♪●
تی ناز مره بایه ایپچه مره ناز بوکن ●♪● تی او دیله کوری ای میز گره بازه کن ●♪●

دانلود آهنگ شاد گیلانی بشو بشو تره نخوام فرامرز محجوب : Download

بوشو بوشو تره نخوام ♩ بوشو بوشو تره نخوام ♩♩ سیاهی تره نخوام ♩♩ سیاهی تره نخوام ♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی آها بوگو فرامرز محجوب : Download

رشت خیابان جای قشنگ لاکوی آها بوگو ⋄ خشک بیجارم جای کرسی فروشانه آها بوگو ⋄
کوچ اصفهانم جای عزب عزبانه آها بوگو ⋄ غازیانم جای حصیر فروشانه آها بوگو ⋄

دانلود آهنگ شاد گیلانی عروسی فرامرز محجوب : Download

همگی بگید مبارکه ای مبارکه ▿♪▾ ای مبارک مبارکه ای مبارک ای مبارک ▿♪▾
بیشید کدخدایی خبر بدید ▿♪▾ ملا عین الله خبر بدید ▿♪▾

دانلود آهنگ شاد گیلانی عاشقم فرامرز محجوب : Download

چقدره کور مره لوچان زنی ♢♢ لوچان امره می دیل کنی ♢♢♡♢♢
بخدا تو می دیل درمانی ♢♡♢ تی خاطرخوایمه تو خوب دانی ♡

دانلود آهنگ شاد گیلانی بنفشه گول فرامرز محجوب : Download

خدایا دختر رشتی قشنگه ●♪● سفیده سرخه سبزه رنگ به رنگه ●♪●
ولی با ان همه حسن خداداد ●♪● دلی در سینه داره مثل سنگه ●♪●

دانلود آهنگ شاد گیلانی حلیمه فرامرز محجوب : Download

امون دیبی از بیجار کول بنی بی تی سر یه مشته جوکول ▪♫▪ بدو بدو واز کنان امون دیبی دست کلا زنان ▪♫▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی کاغذ نویس فرامرز محجوب : Download

بینیویس کاغذ نویس بینیویس ♩♩ می برار ممدلی ره عرض سلام ♩
بنویس کاغذ نویس بنویس ♩♩ بگو ان پنجمی کاغذ فدام ♩♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی میرزا فرامرز محجوب : Download

میرزا تو نشو شکار نداری دل شیره ♪♩ بیخود د نوکون رخت موسی تن گیره ♪♩
میرزا تو نشو شکار نداری دل شیره ♪♩ بیخود د نوکون رخت موسی تن گیره ♪♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی پشمک فرامرز محجوب : Download

پشمک پشمک در کوچه و بازار داد ·•· زنم پشمک فروشم ·•·
اونقد آواز خانم فریاد زنم گمه ·•· حسنک مار حاجی گول مار پشمک فروشم ·•·

دانلود آهنگ شاد گیلانی سیا چومه فرامرز محجوب : Download

سیاه چومه سیاه چومه ▪♪▪ تی قشنگی والا جایی حرف نره ▪♪▪
چیشا گفتن چیشا گفتن وقتی ▪♪▪ از خلق نیگاه تعریف باره ▪♪▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی شلمانه لاکوی فرامرز محجوب : Download

شلمان لاکوری شلمان لاکوی ▪♫▪ بیا ناز بکن می جان لاکوی ▪♫▪
شلمان لاکوری شلمان لاکوی ▪♫▪ بیا ناز بکن می جان لاکوی▪♫▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی تره زود بیگیفتی فرامرز محجوب : Download

انقدر کی هه روزان کور تره دنباله کودم ✮✮ تره از دور کوره جان تا شیمی خانه واکودم ✮✮
تره زود بیگیفتی تره زود بیگیفتی ✮✮ تره زود بیگیفتی تره زود بیگیفتی ✮✮

دانلود آهنگ شاد گیلانی رعنا ایمان فلاح : Download

رعنا د ت ِ من مشتیمه رعنا جان رعنا ⋄◈⋄ از شوم ته ور من نیشتیمه رعنا جان رعنا ⋄◈⋄
رعنا ته پیر مه داییه رعنا جان رعنا ⋄◈⋄ ته جا می وَر چه خالیه رعنا جان رعنا ⋄◈⋄

دانلود آهنگ شاد گیلانی سلیمه جان جانگیر حاجی پور : Download

سلیمه جان سلیمه جان سلیمه ▪♫▪ بری قدم بشن آفتاب بری من ▪♫▪
سلیمه جان دیپلیک بکناز ▪♫▪ دیپری دوش بکه از خون ام آواز ▪♫▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی عذرا خانوم جواد دادیان : Download

سلام علیکم سلام علیکم ♪♩ عذری خانم یا الله ♪♩
سلام علیکم والده ی ♪♩ مش ماشالا ♪♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی حیران مهدی مرادی : Download

حیران حیرانی ناز نوکون جانی ○○⦿◦♩◦○ من تی قربانی لاکوی افشانی ○○⦿◦♩◦○ عطر صابون آی بزی تی دستانی ○○⦿◦♩◦○

دانلود آهنگ شاد گیلانی عروسی محمد عذرخواه : Download

چه روز با سعادتی ༝♫༝ باسی کودن قیامتی ༝♫༝
جشن قشنگه شادیه ༝♫༝ غصه ایه زیادیه ༝♫༝

دانلود آهنگ شاد گیلانی آواره محمد عذرخواه : Download

تی چیر نگاه بینیشته کور می دیل گوشه ♩♩ هرقدر تو مره نیش بزنی باز مره نوشه ♩♩
صدبار بکوشی زنده کونی می دیل ای کور ♩ بازم بخدا تی بنده حلقه به گوشه ♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی بلامیسر محمد عذرخواه : Download

وای وای وای اخه ♪♪ هن تی وفای بلامیسر ♪
خدا تره نوکوشه کوری خودا تره ♪ نوکوشه کوری اخ چقدر بلایی توووو ♪

دانلود آهنگ شاد گیلانی داش اسمال محمد عذرخواه : Download

مره گیدی داش اسمال ♩♩ مره گیدی داش اسمال ♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی گل گلاب محمد عذرخواه : Download

تو گول یاس و نرگسی تو می عمر و نفسی ♩ بخدا جز تو نرم د انیس و مونسی
ماه شب چهارده منی همه جای تابانی ♩♩ الهی تا زنده ام مره زنده بمانی

دانلود آهنگ شاد گیلانی کاس چوم محمد عذرخواه : Download

ای که عره شوندری قمزه فروختن ♪♩ دری می دیل بردن دری ♪♩
جی قد و بالا داری صدتا خاطرخواه ♪♩ داری عاشق و شیدا داری ♩♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی خاطره ها محمد عذرخواه : Download

روزی بموم روزی باموم بموم ✮✮ خواستگاری شیمی خانه ✮✮ نم نم واران وارسی دانه دانه ✮✮
تره بوبم خواستگار تی پر بگوفت تره ندم ✮✮ خواستیم ببم ماندگار ✮✮ تی مار بگفت تره ندم ✮✮

دانلود آهنگ شاد گیلانی رشتی محمد عذرخواه : Download

هچین مره تو طاقچه بالا ننه ✮✰✮ اینقده تی بخت سر پا ننه ✮✰✮
اشوه نوکون تی اشوه بازار نره ✮✰✮ تی ناز و غمزه د خریدار نره ✮✰✮

دانلود آهنگ شاد گیلانی سیائی محمد عذرخواه : Download

زخم زبان نزن نوکون مسخره ✦✧✪✧✦ ای کی تی مهربانی می دیل دره ✦✧✪✧✦
اینقده متلک مره باره نوکون ✦✧✪✧✦ هرکس پهلو مره خاره نوکون ✦✧✪✧✦

دانلود آهنگ شاد گیلانی سیم آخر محمد عذرخواه : Download

شنبه بیدیم که شوندری مدرسه ▪♪▪ آخ یهویی می بند دیل بگسسه ▪♪▪
گومه کودم پاک د می دست و پاییه ▪♪▪ وقتی بیدم تی بر روی ماهه ▪♪▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی ولوله محمد عذرخواه : Download

بازم ترا گم هچین تی سرا می سر ننه ⋄ می پوشت سر بیخود اَنقده منبر ننه ⋄

دانلود آهنگ شاد گیلانی زن محمد عذرخواه : Download

زن بخدا فرشته ی نجاته ♢♡♢ قند و عسل شیرین تر از نباته ♢♡♢♢
زن مثل آب چشمه ی زلاله ♢♡♢ خانه ی بی زن آدمه ملاله ♢♡♢♢

دانلود آهنگ شاد گیلانی اَی خان باجِی ناصر وحدتی : Download

ای خان باجی جوره چی کردی جوره ▿♪▾ ای خان باجی جوره چی کردی جوره ▿♪▾
ای خان باجی جوره چی کردی جوره ▿♪▾ ای خان باجی جاره چی کردی جاره ▿♪▾

دانلود آهنگ شاد گیلانی گل ریحانی ناصر وحدتی : Download

روخانه آب بموی خانه به خانه ·•· تی دونبال سر بنی می آه و نالی ·•·
بشو یاری بگو کمتر بنالی ·•· تی دیم ننمی دره ننه گاز مالی ·•·

دانلود آهنگ شاد گیلانی آخه می جان یاره دگود بو قبای گالشی ناصر وحدتی : Download

آخه می جان یاره دگود بو قبای گالشی، آها بوگو ♪▴
اَمَرِه بجار بمه بو زحمت بکیشی، آها بوگو ♪▴

دانلود آهنگ شاد گیلانی رعنا ناصر وحدتی : Download

رعنا گونه مو دِلیرُم رعنا ♩♩ رعنا میگه من قوی هستم
اِشکُور باج هِگیروم رعنای ♩♩ باج گیر اشکور هست
مختارخانِک سرگالشم رعنای

دانلود آهنگ شاد گیلانی سوپوله ناصر وحدتی : Download

ای سوپوله ای سوپوله ♪♩ ای سوپوله ای سوپوله ♪♩
آفت به جان بلبله ♪♩ ای سوپوله ای سوپوله ♪♩

دانلود آهنگ شاد گیلانی تفنگ چخماقی ناصر وحدتی : Download

تفنگ چخماقی چنار بلبل ▪♪▪ چرا دیر آمدی می مست بلبل ▪♪▪
منم دیر آمدم تقصیر نداشتم ▪♪▪ آدم دیگریم فرصت نداشتم ▪♪▪
اخ می جان جان می توبی ▪♪▪

دانلود آهنگ شاد گیلانی سَبوورِی ناصر وحدتی : Download

دانلود آهنگ شاد گیلانی یه قول دو قول ناصر وحدتی : Download

هه دئقه می گبه گوش بدن ⋄◈⋄ تی سره می سینه سر بنن ⋄◈⋄
می جان یار می جان یار ⋄◈⋄ تره یاد دره نقل گۊتیم ⋄◈⋄

دانلود آهنگ شاد گیلانی رعنا گروه رستاک : Download

رعنا تی تومان گله کشه رعنا ◦◖◯◗◦ تی غوصه آخر مره کشه رعنا ◦◖◯◗◦ دیل دوسی کردآجانه رعنا ◦◖◯◗◦ حنا بنی تی دستانه رعنا ◦◖◯◗◦

دانلود آهنگ شاد گیلانی سیا چومه ظهیر میرباقری : Download

سیا چومه سیا چومه ●♪● تی قشنگی والله جایی حرف نره ●♪●
چی شه گفتن چی شه ●♪● گفتن وقتی از خلق نگات حریف باره ●♪●

دانلود آهنگ شاد گیلانی بلامیسر بهتاش نیکراه : Download

خنده مره را کونی مره شیدا کونی بلامیسر بلامیسر :▴: دیل که تی دنبال دره د کره مردن دره بلامیسر بلامیسر ♪

دانلود آهنگ شاد گیلانی خنده بوکون دانیال جوان : Download

دوست داره دیل تا بیدینه تی روی نازه ♬ تی عشق و عاشقی مره ای دنیا رازه ♬♩
دوست داره دیل تا بیدینه تی روی نازه ♬ تی عشق و عاشقی مره ای دنیا رازه ♬♩

نظرات کاربران

4 نظر
نوشتن نام و ایمیل ضرروی نیست و نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده می‌شود.
 • مهدی [ 10 جولای 2023 ]

  به به اهنگای شمالی رشتی شاد و سرزنده هستن

 • محسن [ 9 سپتامبر 2023 ]

  👑چقدر قشنگ آهنگهای شمالی کیف کردم. هم قدیمی‌ها هم بچه های جدید واقعا زیبا زیبا زیبا✌️✌️✌️🌹

 • یاسین [ 13 اکتبر 2023 ]

  تی پر کله مو بری......

 • رایان [ 5 مارس 2024 ]

  آهنگ عید شاد