سویل موزیک
سویل موزیک ~ دانلود آهنگ مازندرانی جدید

دانلود آهنگ مازندرانی جدید

دانلود آهنگ مازندرانی جدید
دانلود بهترین اهنگ مازندرانی جدید و قدیمی و شاد و غمگین از معروف ترین خواننده های مازندران با کیفیت عالی و پخش آنلاین، اختصاصی سایت سویل موزیک
گلچین آهنگ های مازندرانی معروف منتشر شده تا سال ۱۴۰۲


دانلود بهترین آهنگ های مازندرانی

برای دریافت آهنگ ها روی کلمه Download کلیک کنید

بهترین آهنگ های ابی عالی

بهترین آهنگ های ابی عالی

دانلود آهنگ ابی عالی حلقه : Download

طلا گوشوار بَزنین یاره گوشه ♫♩ یاره بوئین لباس عروس دَپوشه ♯

دانلود آهنگ ابی عالی ریمیکس ۲۰۲۴ : Download

عاشق تی چشمون مه ♪ هر شو من تیسه خومه ♫◦

دانلود آهنگ ابی عالی ریمیکس جدید ۱۴۰۲ : Download

منه دلبر تیر هوایی دارنه بادا ♪♪ گِمه که هیکل صحرایی دارنه بادا ♫

دانلود آهنگ مازندرانی ابی عالی عروس شهر : Download

تو همون الهه روی زمینی ♪• بیموئی می روزای خوبه بَوینی ♬

دانلود آهنگ ابی عالی برند شهر : Download

آسمون قلب من تویی ستاره ♩♪ این رفاقت تا ابد ادامه داره ♬

دانلود آهنگ عاشقانه مازندرانی ابی عالی دلبر منه جانه : Download

کبوتر سفیده پر هادامه دلبر منی جانه ♪◦ نامه از کوه به سمت شهر هادامه دلبر منی جانه ♫

دانلود آهنگ ابی عالی تا گنی برو : Download

دلِ بَزومه دریا تو می کشتی بَووشی ♪♩ زیارت بَوِردِمه تِره که مشتی بَووشی ♬

دانلود آهنگ ابی عالی عروس خاندان : Download

عروس خاندان بَوِئی ♫◦ نیمه می جان بَوِئی ♩♩ یک شبه لیلی تموم ایران بَوِئی ⍣

دانلود آهنگ مازندرانی ابی عالی عروس خاندان ۲ : Download

دانلود آهنگ ابی عالی گیسو طلا : Download

جنگل و صحرا تی دنبال دَرِمه آ دِتَر بِرمه نکِن ♫ دلِ شیر دارما تیسه تنها تی دنبال دَرِمه آ دِتَر بِرمه نکِن ♪♪

دانلود آهنگ مازنی ابی عالی مازرونی یار : Download

دِتا خاخِر محله میون دَشینه لَس لَس || شیطون دست پشت سر دارِنه دَبَست

دانلود آهنگ ابی عالی چلچلا : Download

می چِلچِلا می چِلچِلای خِش خون ~ چند روزه پر بَزوئی منی ایوون

دانلود آهنگ ابی عالی فلک : Download

هی فلک چرخ ایته بلا به جانِ عجب روزگار :|: همه نالِنِ وسخته زمونه عجب روزگار

دانلود آهنگ مازرونی شاد ابی عالی هاکیجا ۲ : Download

هاکیجا مگر تی دلخواه نَئیمه تو‌ مِره دست نَئیر ♪◦ ها کیجا مگر تی دلخواه نَئیمه تو‌ مِره دست نَئیر♪◦◦

دانلود آهنگ ابی عالی هاکیجا : Download

هاکیجا تی ماره بو تیسه عروسی نَئیره صبر هاکِنه بِل من بیام ♫ ها کیجا شه ماره بو اَماره بازی نَئیره صبر هاکِنه بِل من بیام

دانلود آهنگ ابی عالی دل ساده : Download

اَمشو خومه از عاشقی خیری نَویمه شومه ♫ مِره باور نَوونه این رابطه تمومه ♫♫

دانلود آهنگ ابی عالی پریشون حال : Download

خبر نارمه چند روزِ چند ساعته ♪ که از مه دوری و هیچ خبری نیه

دانلود آهنگ ابی عالی پارچه‌ی مشکی : Download

اگه بَدی می کوچه سر می عکس بَزو حلال هاکِن ♮ هرچی خاطره داشتمی شی دل دِله چال هاکِن

دانلود آهنگ ابی عالی ساده دل : Download

از روزی بوردی خِنه زندون مونه ♪ ای اِمه یار تیسه کافه دِله خومه ♪

دانلود آهنگ ابی عالی هوا طوفانی بوه : Download

من و می یاری دست با هم نوه رها ♪▴ من و تی سر با هم هیچوقت نوه جدا ♪▴

دانلود آهنگ ابی عالی شهر کلانتر : Download

یه روزی روزگاری ، اَرازِل شهر بیمه ♫♪ خِدا ره بنده نَیمو، همه سه شَر بیمه ♫♪

دانلود آهنگ ابی عالی هوادار : Download

اول راه درمه و می راه ره سد هاکردی خیلی بد هاکردی .::. تو که منه خواستی می عشق ره رد هاکردی خیلی بد هاکردی

دانلود آهنگ ابی عالی محبوب من : Download

محبوب من از تو هزاران گله دارمه ♬♫ نزدیکی دری و من تی جا فاصله دارمه ♬♫

دانلود آهنگ ابی عالی آخی : Download

سیو مستمه می چشم تار تاره ♫ تلو تلو خرمه در و دیوار ره
جای تی دست می دستی لا سیگاره ♫ می حال خراب تی هاکرده کاره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های رضا کرد

بهترین آهنگ های رضا کرد

دانلود آهنگ رضا کرد رسم روزگار : Download

رسم روزگا چِتیه بَوِمه داغون ♫ می دسته بَمِرده رفِقُ ماشینِ فرمون ♫ من بِمه شوتی می طرف قاچاق و قانون ♫ اَتا پا خِنه اَتا پا همیشه زندون

دانلود آهنگ رضا کرد خواننده شهر : Download

به عشق ماه روی تو خواننده شهرمه ♫◦ می‌حال خرابه تو گِنی من از تو بدترمه ♫◦

دانلود آهنگ رضا کرد رقص روی تیغه : Download

کََشِمه داد و فریاد امان از دست دنیا ♩◦ کبوتربا کبوتر منم اون بازِ تنها ◦◦

دانلود آهنگ رضا کرد سطح شهر : Download

سطح شهر هرجا شومه یاد ته داغونه می دل ♫♫ مشتِ درد منی سینه غم فراوونه می دل

دانلود آهنگ رضا کرد رقص روی تیغه : Download

کََشِمه داد و فریاد امان از دست دنیا ♩◦ کبوتربا کبوتر منم اون بازِ تنها ◦◦

دانلود آهنگ رضا کرد تخت پادشاهی : Download

شومه به سمت دلخواه دلخواه مرهع لو زنه ♩ می چشمون ره اشنه، اشنه درو زنه

دانلود آهنگ رضا کرد اول شهر : Download

جاده هراز تا تهرون ره تی سه ومبه کیجا ♩♩ گذر گذر ایرون ره تی سه ومبه کیجا ♬♪♪

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های وحید م

بهترین آهنگ های وحید مرادی

اهنگ مازندرانی وحید مرادی بامرام : Download

با مرامی هستی نامی ♪◦ هرجا شومه رفِق پا به پامی ♬ خیلی مردی ♯ می همدردی ♪◦

دانلود آهنگ وحید مرادی دیوانه زنجیری : Download

منی که تیسه حبس بَکِشیمه ♬ تموم رفیقای جا دست بَکَشیمه ♪◦

دانلود آهنگ وحید م شیر قفس : Download

افتخار ایران و مازِرون ته هَستی جان رفِق / شیر این‌ بیشه مستِ شیرون ته هَستی جان رفِق

دانلود آهنگ وحید م لول بالا : Download

یار لِوِل بالا، ناز نکِن ،ناز نکِن ♩。 دیگه مثل لاتا راه نَشو، شی دستِ باز نکِن ♩。

دانلود آهنگ وحید م دلسوز : Download

می زندگی دَره یار شونه روبه نابودی ♪ عشق تِره دارمه یار همش کِمه حسودی ♪♪

دانلود آهنگ وحید م یار جنگی : Download

پلنگ وحشی ویمه مره دستی هاکردی یار جنگی من شلوار پلنگی من

دانلود آهنگ وحید م تاج و تخت : Download

مگه من تیسه چی کم بشتمه ♬♪ بدون چش روی هم نشتمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های امیر قمی

بهترین آهنگ های امیر قمی

دانلود آهنگ امیر قمی سیگار : Download

آه کَشِمه سیاه بَوه تِنی روز ♫⋄ چَنی تی غِصه ره بَخِرم هر روز ♫⋄

دانلود آهنگ امیر قمی درد و دل : Download

من تی خاطر خواه کی تره حرف بزو ♪ تی سری میره کی بمو دست بزو ♪

دانلود آهنگ امیر قمی حسرت : Download

من شوق پرواز داشتمه و بزویی می پر و بال // این ره بدون یه روز وونه گردنی تو می دنبال

دانلود آهنگ امیر قمی نیاز : Download

صدا بزن مره نلار بی گفت و گو بمونم :|: کنج خنه تا کی وینه تاریک شو بخونم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های جواد نکایی

بهترین آهنگ های جواد نکایی

دانلود آهنگ جواد نکایی گل خوشبو : Download

دیاری دیاری دل نَوونه خار ♬ قدری تن تن بِرو گردن بوره بال ♩♩

دانلود آهنگ جواد نکایی گلستان : Download

سوی جانان شومه من :: استان گلستان شومه من :: سفر از مازندران به شهر گرگان شومه من

دانلود آهنگ جواد نکایی دلبر گلستانی : Download

دلبر گلستانیه دل دله مهمانیه // سر و جان فدای دلبر گرگانیه

دانلود آهنگ جواد نکایی ژنرال : Download

ژنرال من قشنگ یار من ♩⌑ لیلی جان منی دارو ندار من ♩⌑ با تو دریامه من تی خاطرخوامه ♩⌑

دانلود آهنگ جواد نکایی صحرایی رقص : Download

یار خَلی مستن، پیک وِنه دستن ♫ با ته دِروم خِرمه صحرایی رقصن ♫

دانلود آهنگ جواد نکایی دادا من بخونم : Download

دادا و بی بی شهر شهران صحرای دارنه دادا و بی بی شهر شهران صحرایی دارنه ♫

دانلود آهنگ جواد نکایی چلچلا پر بزن : Download

چلچلا پر بزن، به چالک پل سر بزن ♯ بچه محله ها ره امشو منی ور بزن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های میلاد قربانی

بهترین آهنگ های میلاد قربانی

دانلود آهنگ میلاد قربانی پلنگ منی : Download

اَمی محله دَنیه قشنگ تر از تو “” اِتی کدبانو دِتَر پلنگ تر از تو

دانلود آهنگ میلاد قربانی مجنون شهر : Download

کِنه بَوِم خدایا کِنه بَوِم شه دردِ ◦◦ من خستومه از این عشق دلبر چَنه نامردِ ◦•◦

دانلود آهنگ میلاد قربانی شلوار پلنگی : Download

سردمداری ♪♪ مرد نبردی پهلون مردی ♪♪ عشق جنگی شلوار پلنگی ♪♪ میدون داری ته می ونگ و ونگی

دانلود آهنگ میلاد قربانی موشک بالستیک : Download

مازِرونیمه، چِریکِمه / من موشکِ بالستیکمه / من آرش کمانگیرمه / دِشمن سه دست به تیرمه

دانلود آهنگ میلاد قربانی راوی عشق : Download

تی وِسه راوی وومه داستان عاشقی وومه ♫• اگه لب ترهاکِنی تیسه فدایی وومه ♫•

دانلود آهنگ میلاد قربانی حسرت : Download

حسرت بمونسته دله رو بیته می چشه خون ♫ چش هستی امون هاده تیره تار بیمه هر شو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های علی حمیدی

بهترین آهنگ های علی حمیدی

دانلود آهنگ علی حمیدی منکراتی : Download

دانلود آهنگ علی حمیدی مریض : Download

هنوز دلبر غم زیره می گلوعه ♫◦ من تنها بَیمو غم منی روبروعه ⋆

دانلود آهنگ علی حمیدی تیمارستانی : Download

بَدی دنیا می جا ناسازگاره دل نِخاره ◦◦ تی ماره اِسا نیمو دارو بَوه می درده چاره ♫

دانلود آهنگ علی حمیدی ملوان دریا : Download

ملوان دریا طوفانی هاکِرده ♩♫ منو یاره کشتی تازه گِل بَخِرده ⍣

دانلود آهنگ علی حمیدی دلبر آس : Download

دلبر جذاب می یار می طلا ♪ می گوهرناب می یار می طلا ♫◦ می دلبر آس می یار می طلا ♫◦ مخاطب خاص می یار می طلا ♪

دانلود آهنگ علی حمیدی وارش : Download

می دل بِشکِسته پِر بَیه ♪ زلیخای جگر بَیه ♪ روزی آدم وِنه بوره ♪ برسن ته می مرگه ♪ بَزِن‌وارِش بَزِن وارِش ♪

دانلود آهنگ علی حمیدی شه یارجه گله دارمه : Download

آهای ای مردمون دل دارمه داغون شی یار جا گِله دارمه

دانلود آهنگ علی حمیدی دنیایه من : Download

دلبر لبِ خَنه می عشق و جانه تو این زمانه ♫◦ دِتا چاله صورت تِنی نشانه کِنه دیوانه ♫◦
منو تی عاشقی هَسه رمانتیک ، حسِ خوش و شیک ♫◦

دانلود آهنگ علی حمیدی ها برار : Download

ها بِرار پهلوون مازنیا بِمونه ♩ تک و تک دست به چو بَبر ایران بِمونه

دانلود آهنگ علی حمیدی یار : Download

کاری هاکِن کیجا، تی نومزه بَووم یار ♬ تی فامیلانه پیش نَمونه بَووم یار

دانلود آهنگ علی حمیدی آینه فروش : Download

آینه فِروش شهر کورها بَیمه ♮ تنها ترین لات این شهرها بَیمه

دانلود آهنگ علی حمیدی الا الا پرچمدار : Download

الا الا بخونم الا الا بخونم ♩ راهبندی بخونم الا الا پرچم دار ♩ دادا دارنی افتخار هی الا الا می دادا ♩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های نیما مهدوی

بهترین آهنگ های نیما مهدوی

اهنگ مازنی نیما مهدوی جان جان : Download

عجب غوغایی دلبر پا هاکِردی جان ♬ چی بَیه یادی از اَما هاکِردی جان ♩♩

دانلود آهنگ نیما مهدوی تو از من دوری : Download

کَنه مور بَزِنن یار تی محله ره ⋆⋆ ‌دیگه سنگ نَزِمه تی پنجره ره ♬

دانلود آهنگ نیما مهدوی کوتر چشم قشنگ : Download

کوتَر چشم قشنگ من ♪ رفیق دل تنگ من ⋆ کنج خِنه نیشتی هستی منتظر زنگ من ♬◦

دانلود آهنگ نیما مهدوی امشو از اون شباعه : Download

دانلود آهنگ نیما مهدوی کوتر چشم قشنگ : Download

کِجه دَری کِنی چیکار نَئو که نا نَوونه ♬◦ می قلبِ بِشتی سرکار نَئو که نا نَوونه ♪

دانلود آهنگ نیما مهدوی عمرونی ریکا : Download

بالا بالای دا، عمرونی ریکای دا ♫ اَتا اَتا شه دوست و شه رفیقای دا ♫

دانلود آهنگ نیما مهدوی دیگه عوض نوونی : Download

اَمشو از اون شباعه ::: دلتنگ تی صدامه ::: یک سال دیگر بِمو دل تِنه چشم به راهه

دانلود آهنگ نیما مهدوی دیگه عوض نوونی : Download

ای دل ساده چیسه شی قدره ندونِسی ♩♩ خیلی کار هاکِردی تا این لحظه بَمونِسی ♩♩

ای دل ساده چیسه شی قدره ندونِسی ♩♩ خیلی کار هاکِردی تا این لحظه بَمونِسی ♩♩

دانلود آهنگ نیما مهدوی همینجوری نمونه : Download

شی انه زود دیر بوه تی دل از من سیر بوه ♫♪ می چهره چه پیر بوه همینجوری نمونه ♫♪

دانلود آهنگ نیما مهدوی زخمی دل : Download

تمومه کوچه پس کوچه شهر خاطره دارمه ♪ خیلی ساله که دلبر تی جان فاصله دارمه

دانلود آهنگ نیما مهدوی بی احساس : Download

صبح تا غروب که وونه دلبر سرگردونمه داغونمه داغونمه || نخواستمه که بوری الان پشیمونه داغونمه داغونمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های رامین مهری

بهترین آهنگ های رامین مهری

دانلود آهنگ رامین مهری کجه شونی : Download

آی کَهو دل تی اسیره تی دا بَمیرم •◦ آخ نزن حرف جدایی ره تی دا بَمیرم ♬

دانلود آهنگ رامین مهری التماس عشق : Download

نَشو آواره وومه یار یار ♪ از زندگی خسته وومه یاریار ⋆

دانلود آهنگ رامین مهری مازندران : Download

مازندران مازندران همه ره لال هاکِرده :: هر کی بیموعه مازندران همونجه حال هاکِرده

دانلود آهنگ رامین مهری نشو شو کفنی : Download

کیجا ساره به دست در شونه یَلاق نشو شو کَفِنی .|. تی رفِقونِ جاگیرمه تی سراغ نشو شو کَفِنی

دانلود آهنگ رامین مهری بی احساس : Download

ای دل ایِ داد دَره شونه ♩▾ بعد مِن عزیز کی وونه ♩▾

دانلود آهنگ رامین مهری روسری : Download

اسا وقت دم گازه جمع هاکردن لباسه ♪ سفر سمت هرازه بورین این راه درازه ♪♪

دانلود آهنگ رامین مهری آخرین فشنگ : Download

مره دل نونون که رهگذرمه داد و بیداد ♪ ساقی نیمه ولی تی ساغرمه، داد و بیداد

دانلود آهنگ رامین مهری حال خرابه : Download

حاال خرابه ♪ ساقی امشو مشت هاکن ♪ پیک شراب ره ♪♪

دانلود آهنگ رامین مهری حالی نارمه : Download

حالی نارمه، دیگه حالی نارمه ♯ ♯ ته که بوردی من احوالی نارمه

دانلود آهنگ رامین مهری منطقه آزاد : Download

امان درد رفاقت مره بکوشته ♪ تی دریایی خیانت مره بکوشته

دانلود آهنگ رامین مهری لاکچری : Download

ها کیجا ناز کیجا بازی نکن می دلی جا ♩ رژ لب زنه بیست و چهار ساعته ها کیجا ناز کیجا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های مجید حسینی

بهترین آهنگ های مجید حسینی

دانلود آهنگ مجید حسینی عروس : Download

شاباش هاکِنین کیجا جانِ ماره عروسه ♪♩ گِل دَشِنین کوچه ره گِل دَشِنین کوچه ره ♫

دانلود آهنگ مجید حسینی تنهاترین مرد روزگار : Download

نِلین نامرد یار بیه می مزار ♪♩ منو می تنهایی بیمو می کنار ♫

دانلود آهنگ مجید حسینی و رامین مهری نشو شو کفنی : Download

کیجا ساره به دست در شونه یَلاق نشو شو کَفِنی ::: تی رفِقونِ جاگیرمه تی سراغ نشو شو کَفِنی

دانلود آهنگ مجید حسینی تسه من داغونمه : Download

اگه بیستو چاری هَسِمه مست ، مدیون تومه ♩♩ اگه همش سیگار دَره می دست ، مدیون تومه ♬•

دانلود آهنگ مجید حسینی میشکا : Download

میشکا هاکِرده کِلی یاره قشنگ ایوونِ سر && هِنیشم تی خِنه سر ، سر بِلِم شی زانوی سر

دانلود آهنگ مجید حسینی وارش : Download

هوا سرد هَسه سر کوه زَنه «» وارِش نینه چپو می لَله وای نالِش
دانلود آهنگ مجید حسینی مغلطه : Download

های گُلوم گُلوم بهار ماه بِموئه ⋄ آخ چلچلا شه یاره همراه بِموئه ⋄⋄

دانلود آهنگ مجید حسینی آهو مونا : Download

شی دلبری قربون آهو مونائه ♪ خیلی با نمک هستو وی سر به راهه ♪

دانلود آهنگ مجید حسینی عروسک : Download

اَتا یار بَیرِم، گیسو کمنده، یار می دلِ پسنده ♭♫ چال وِنه دیمه رو که کِنه خَنه، بِرمه کیلویی چنده ♭♫

دانلود آهنگ مجید حسینی جیگر گوشه : Download

مره با تو نیمه قلب و ضربان منی ♪ نقطه مرکز احساس و نوسان منی ♪

دانلود آهنگ مجید حسینی پر دردسر : Download

زلزله ایارمه دشت این دنیا ره :: هر کی چپ هارشه می قشنگ یاره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های بهزاد صفایی

بهترین آهنگ های بهزاد صفایی

دانلود آهنگ بهزاد صفایی حال تو ولله : Download

حال تو ولله لال تو ولله ♫▪ حال تو ولله لال تو ولله ♫▪ مازرون دَپیته جنجال تو ولله ♫▪

دانلود آهنگ بهزاد صفایی همسفر : Download

وقت خداحافظیه اَنه بِرمه ناله نکِن ♪♩ تیسه نامه هادامه بَخون وِره پاره نکِن ♫

دانلود آهنگ بهزاد صفایی از من بکش بیرون : Download

اتا فال بیه فالگیر سر قرار نکن دیر ♪ من دل جنگلی شیر بومی کارد و پنیر

دانلود آهنگ بهزاد صفایی جان دلبر : Download

جان دلبر! خوایمه امشو دنیاره عوض هاکنم

دانلود آهنگ بهزاد صفایی تخته نرد : Download

اول بزویی چشمک ♬ بد جور بخردمه کلک ♬ تو وییی شویی عروسک ♬

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های بهنام حسن زاده

بهترین آهنگ های بهنام حسن زاده

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده دندون طلا : Download

قشنگ کیجا جان بِرو من تِنی قربان ⍣ مِره عزیز تو ول نکِن وونی پشیمان ♪

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده و سعید مومنی چلچلا : Download

چِلچِلا صحرا بی تو سوت و کوره ♪♪ بزِن ناله می حال خیلی ناجوره ♫

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده آواره : Download

ستاره آسمون هَسه نقره رنگ •◦ شی جانِ یار دا مثل ماهه ♬

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده آهو مونا : Download

آهومونا منه گلچین هاکِردی | آخر منه گوشه نشین هاکِردی

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده صنم : Download

ِباره شو بَوِیه ، یار غرق خو بَوِیه ::::: صبحِ روجا صنم عکس رو هِدائه

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده گل بهار من : Download

الهی من بَووم گل بهار من تویی نگار من ◦• مِره باد بَوِره می یاره محله گل بهار من تویی نگار من ♬

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده آواره : Download

ستاره آسمون هَسه نقره رنگ •◦ شی جانِ یار دا مثل ماهه ♬

دانلود آهنگ وحید حیدری تره من یاد نکمه : Download

هَلا خونِش تِنه روجا بَووشِم همدم جان تِره من یاد نَکِمه :|: ای بَسوته دلِ دوا بَووشِم همدم جان تِره من یاد نَکِمه

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده خال پشت ابرو : Download


بیمو اِمشو منه تی یاد بیموئه ♪ دَشِن می دل فریاد نِموئه ♪♪

دانلود آهنگ وحید حیدری ماه سلام : Download

دلخواه خوامه من تِره شِنه خواهون هاکِنِم ♬ تو می عشقی تو می جانی ♩♩

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده لیلا جان : Download

عاشقی نکنین جان رفِقون ♪• می لیلا جان در اِنه ♪•
من هسمو عاشق و می دل دَره خون ♪• می لیلا جان در اِنه ♪•

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده ناز ناز : Download

دتر می دلسوز وومه تی پاسوز ♫♪ هر جا نیشتمه دمه تنی پُز ♫♪

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده هلاک : Download

همه یار دارِنه بی یار اَمامی ♫• بخوانه لال بَوه میشکا اَمامی ♫•

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده دلخواه : Download

می عاشق دلو چی زار دارنه دلخواه، غم خوار نارمه دلخواه ♪•
تمومه منطقه چودار دارمه دلخواه ،غم خوار نارمه دلخواه ♪•

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده عالیه : Download

اگه بَمِردِمه بهار تابستون بِرو عالیه :: می زاره بَنویسین کتاب مجنون، بِرو عالیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های جهانبخش کرد

بهترین آهنگ های جهانبخش کرد

دانلود آهنگ جهانبخش کرد بانو جانا : Download

پدر خوبه که مادر نازنینه، ای بانو بانوجان ♩• پدر خوبه که مادر نازنینه، ای بانو بانو جان ♩•

دانلود آهنگ جهانبخش کرد عاشق زری بیمه : Download

هوا ره لارا کردی وای بر من ♪ خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه ♪

دانلود آهنگ جهانبخش کرد ییلاقی دلخواه
: Download

حال تو ولا لال تو ولا ♪ مازرون دکته جنجال ت ولا ♪ آسمونی ماه ستی خال تو ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های نظام جلابی

بهترین آهنگ های نظام جلابی

دانلود آهنگ نظام جلابی آره ره بو : Download

منه نا بوئی خِل و دیوانه وومه ♪◦ اَره ره بو آ دلبر اَره ره بو ♫

دانلود آهنگ نظام جلابی دلبر کوهی : Download

کبوتر صحرا بَوِر می نامه یار بَوِر می نامه •◦ می پیغومِ برسون جانِ یاره دلخواه می جانِ یاره ♫

دانلود آهنگ نظام جلابی سر پهلوون : Download

هر کی شی وَر داره یاره قدیمی ♫♩ بیه وسط رقص هاکِنه محلی ♫♩

دانلود آهنگ نظام جلابی سکه ۲ رو : Download

تی وِسه زَمه بهم زمین و زمان دلبرا ♫▾ تی وِسه آرمه بِنه، ماهِ آسمون دلبرا ♫▾

دانلود آهنگ نظام جلابی ستاره خاموش : Download

جانِ یار بِرو اِمشو،تو مِنه حاله هارش ♪ مثل ابر بهاری تِنی سه دارمه وارش ♪

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های علی رمضانپور

بهترین آهنگ های علی رمضانپور

دانلود آهنگ مهیار خلیل زاده و علی رمضانپور جان من جان ته : Download

اگه غمگین ترین آدم شهرمه مِره خوشحال هاکِن •◦ اگه بَمِردمه یک روز بِرو شی دست مِره چال هاکِن ♫

دانلود آهنگ علی رمضانپور بی لیاقت : Download

چنده من سنگ تِره به سینه زومه ♪|♪ همه جا من تِنه پشت در ایمومه

دانلود آهنگ علی رمضانپور فکر و خیال : Download
روزی چند بار منی عکسِ قابِ جا ♪ نیشتی و تنهایی حرف زِنی شی جا ♪♪

دانلود آهنگ علی رمضانپور برنگرد : Download

بور دنبال شی زندگی من دیگه تی یار نیمه | به من چه که تنها بَئی من دیگه تی یار نیمه

دانلود آهنگ علی رمضانپور سلام و علیکم : Download

من شِره بَکوشتِمه فقط بوئِم خوامه تِره || مسخره بَئیتی جان یار تو این رابطه ره

دانلود آهنگ علی رمضانپور ساده ریکا : Download

دلبر دلگیرمه از این زمونه .♪. خیلی حرفها می پشت سر بزونه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های کامران خلیلی

بهترین آهنگ های کامران خلیلی

دانلود آهنگ کامران خلیلی فاز فراموشی : Download

ته درگیر شی یار و من فاز فراموشی ♫ بدهاکِردی عزیز ولی خِشبخت بَووشی ♪

دانلود آهنگ کامران خلیلی ضربان قلب : Download

کیجا لجبازه دردسر سازه / همه جا دارنه اسم و آوازه

دانلود آهنگ کامران خلیلی مژدگانی : Download

کیجا جان شی محله فدایی دارنی ♪• مژدگونی تیرِ هوایی دارنی ♪•

دانلود آهنگ کامران خلیلی مغز مچاله : Download

می حال خَله خرابه نصف شب زَمه بیرون ●♪ اِسا آهنگ غمگین بِرمه پشت فرمون ●♪

دانلود آهنگ کامران خلیلی یادش بخیر : Download

دلی دریا خوانه عاشقی ♪ مِره بر باد هاده می سادگی ♪
عجب دورانی بیه جاهلی ♪ چَنی تیسه کِردمه خِل خِلی ♪

دانلود آهنگ کامران خلیلی پرتگاه : Download

تنها سلول خالی ره بدیمه | بالاتر از سیاهی رنگی نارمی | سیاه تر از سیاهی ره بدیمه

دانلود آهنگ کامران خلیلی اگه تا ابد : Download

اگه تا ابد تره فراموش نکم چی؟؟؟ چراغ عشق ره تی ور خاموش نکنم چی؟؟

دانلود آهنگ کامران خلیلی مژدگانی : Download

وارِش هوا بَووم یار تی دلی دا بَووم ♪• هرجا که شونی نفس ، کیجا تی همراه دَووم ♪•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های مهدی آبگون

بهترین آهنگ های مهدی آبگون

دانلود آهنگ مهدی آبگون بابا لیلی : Download

اَماره نَوینی خِشحالی دیگه، بابا لیلی لیلی بازار شونه! جان لیلی دیدن یار شونه

دانلود آهنگ مهدی آبگون بیخیال : Download

اگه روزی بَمِردمه مِنه هاکِنین حلال ♪ مِن نِخواسمه بورِه شه بَویه بیخیال♪

دانلود آهنگ مهدی آبگون شهر چراغونی : Download

می دلبرکیجا مازِنیه ❣ وه منه یارِ ابدیه ❣

دانلود آهنگ مهدی آبگون بازی با دل : Download

ها دادا الله دادا می دلبر لب دریا خِنه ویلایی دارنه ♪• می دل جا بازی دارنه ♪•

دانلود آهنگ مهدی آبگون شهر چراغونی : Download

اَمشوی فاز فازِ نشاطه ❣ می دلبرکیجا مازِنیه ❣ وه منه یارِ ابدیه ❣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های علی میررضایی

بهترین آهنگ های علی میررضایی

دانلود آهنگ علی میررضایی یار تویی : Download

تو می زندگی ره یار چه هاکِردی دگرگون ♫ ازهم جدا بَووشیم من چه وومه پریشون ♩♪

دانلود آهنگ علی میررضایی دنیا ۲ رنگه : Download

بین مِره کوه بَوِرین کوه بَوِرین سرچشمه او بَوِرین ♪◦ بین مِره یاره محله سر بَوِرین ♪◦

دانلود آهنگ علی میررضایی خیانتکار : Download

راستِ بو مِره تو خوانی کِره ♬ من از اولشم دل هِدامه تِره ♪♪

دانلود آهنگ علی میررضایی زمونه : Download

تو می همه کَسو مِره دل دَوِسی ≠◦ از کی بوئِم ازچی بوئِم ◦◦ از تی درده دوری بوئِم ≠◦

دانلود آهنگ علی میررضایی آهو لالا : Download

آهولالا آهولالا بمیرِم شی یارِسه ◦◦◦ بمیرِم شی یارِسه شی دل بیقررارِسه

دانلود آهنگ علی میررضایی دل قرار : Download

می دل دلبرسه مجنون بَوِیه ♫”♫ عاشق ونه چشم‌و وه ابرو کمون بَوِیه

دانلود آهنگ علی میررضایی روزگاری داشتمه : Download

روزگاری داشتمه بی وفا :: قشنگ یاری داشتمه بی وفا ::مِره پاییز بَدینه منم بهاری داشتمه بی وفا

دانلود آهنگ علی میررضایی همراز : Download

تو از دلی درد من چی ره دونی ،هیچی ندونی ♫◦ به گمونم تو آهوی وحشی ره مونی، تو چی ره مونی ♫◦

دانلود آهنگ علی میررضایی مازنی دتر : Download

جان جانی من ته هستی یار من ♩ دلبر تو لوس منی تو تازه عروس منی

دانلود آهنگ علی میررضایی روزگاری داشتمه : Download

از روزی که تِ بوردی می کاروبار بِرمه زاری بَوه :: هر روزی اِشِمه تی عکس می چشم اَسری دَوه

دانلود آهنگ علی میررضایی جانی جانی : Download

می دلی قرار می چشی کنار قطار به قطار ◦♩◦ تی خاطری ها دلبرا بیمو چودار وی سلسله دار

دانلود آهنگ علی میررضایی هاکیجا هاکیجا : Download

عا دِتَر یاری، دلبرِ چِش داری ♫♪ آسمون ماهی، مِنی دل بخواهی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهترین آهنگ های گت آقا حسینی

بهترین آهنگ های گت آقا حسینی

دانلود آهنگ گت آقا حسینی لیلی لیلی جان : Download

لیلی لیلی لیلی جان ، جان جان مِره کشتی بَیرمو • دراین قشلاق نامدی جان جان دلم رو کردی ویران ••

دانلود آهنگ گت آقا حسینی خط و نشون : Download

خط و نشون کِشنه تِنی اَخَوی ♪ کاری نکن هر دَم بَووئِم جنگی ♪

دانلود آهنگ گت آقا حسینی آنا : Download

صدایی ونگ و نگه، آنا دل تیسه تنگه ♪ یه دل شیشه دارمه روکِمه دل سنگه ♪

دانلود آهنگ گت آقا حسینی نده آزار : Download

بیش از این جنگ مکن یارک پربارک من .:. بیش از این جنگ مکن یار اگه بر پارک من .:. نده آزار دگر دل بیمارک من

دانلود آهنگ گت آقا حسینی خالکوبی : Download

خالکوبی کِمه شی دست سره رفِق ⋄◦ دستمال یزدی وَمه شی سره رفِق ⋄◦

دانلود آهنگ گت آقا حسینی دل : Download

چیسه بوردی بی وفا ♫♩ خراب بَوه مِنی دِنیا ♫♩ اِسا پُر بَوه همه جا ♫♩

دانلود آهنگ گت آقا حسینی الو : Download

زنگ زمه دلبر تو جواب ندنی ♩♩ می دل تره خواینه و تو پا ندنی ♩ الو الو الو الو الو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیگر تک آهنگ های مازندرانی:

دانلود آهنگ مازرونی مجید احمدی کارما : Download

هرچی بوتی تو قبول دلبر جان :: من شیسه دارمه غرور دلبر جان

دانلود آهنگ مجید احمدی زیبای من : Download

بازنده بَوِمه اما خدا دونه بد نَوِمه ◦• قبل تو هیچکی دَنیوه عاشقی بلد نَوِمه ♪

دانلود آهنگ محمد بخشی گنگستر : Download

اگه عاشق بَوِمه دلبر جانی داشتِمه ♪♩ اَتا قشنگِ یار مازندرانی داشتِمه ♬

دانلود آهنگ عادل قربانی آروم آروم : Download


آخر شو‌مست کِمه یاد تو یار آروم آروم دل من ♭• هی پشت هم تَش کِمه شِسه سیگار آروم بَئیر دل من ♭•

دانلود آهنگ عادل قربانی جان دل من : Download


شاهِ دله من چیه تِره غم داینی ♪ عشقِ دله من اَمشو مِره کم داینی ♪

دانلود آهنگ علیرضا باباجانی ربان مشکی : Download


ربان مشکی بَزِنین مِنی عکس سر ♪♩ می قِسمت نَوِیه آخر قشنگ دلبر ♪♩

دانلود آهنگ علیرضا باباجانی شاید : Download


به تو فکر هاکِردن کار هر روز و شوعه ♪⋄ گِمه عاشق نیمه اما دِروعه ♪⋄

دانلود آهنگ علیرضا باباجانی نمه کجه دری : Download

نَشو می پرچمِ کیجا پایین نیار ♩♪ بی خِدی گَب نزِن تِره تی جانِ مار ♫

دانلود آهنگ علیرضا رحیم پور برقراری عزیز : Download


سر کیفی عزیز، برقراری ♪ آخر امروز عقابی یا قناری ♪ سر کیفی عزیز، سرحالی ♪

دانلود آهنگ علیرضا رحیم پور رمانتیک : Download


می انرژی مثبتی ،تو می اُ مثبتی ♪ بَلا نسبت همه، لالِ لالِ صِحبتی ♪

دانلود آهنگ علیرضا رحیم پور سلام فرمانده : Download

سلام ای جانا ◦◦ نمونه و تکه می مازندرانا ♪ سلام ای جانا ♫ فرمانده عشقِ تموم ایرانا ♪
سلام ای جانا ◦◦ سلام فرمانده ♫

دانلود آهنگ امیر فضلی همدم جان : Download


چلچلا که سفر بورده ته بوردی ♩♫ همدم جان مِنی دل خوشی نِینه ♩♫

دانلود آهنگ میلاد افضلی چیه هی پلنگ پلنگ : Download


چیه هی پلنگ پلنگ ♫♫ هر کجه شونی همه یار بیتنه برای ونگ

دانلود آهنگ عرفان خشرودی رومیه روم : Download


چالِ گونه تِره ناز هاکِنِم ⋄▪ تی سره میره شی دست باز هاکِنِم ⋄▪

دانلود آهنگ عرفان خشرودی نم نم وارش : Download

نرم نرمِ وارِش بَیته هوا ره ❣ دلبر کم هاکِن ضبط صدا ره ❣

دانلود آهنگ حافظ دیوسالار به ولله : Download


مهربان دلبر، جانِ جانِ دلبر ♫◦ خدا دِنه دل تیسه بَوه دیوانه دلبر ♫◦

دانلود آهنگ جابر رجبی شرایط : Download


جانِ دلبر خانی بوری دِ با تو کاری نارمه ♫

دانلود آهنگ مهیار خلیل زاده بال و پر : Download


هادین یاره خبره بشکسته می بال و پره .::. بی وفا چه نینه آدم خواه چه نینه

دانلود آهنگ مهیار خلیل زاده نیش کبری : Download

کسی از عاشقی دل خِش نِداینه ♪◦ کِل شهر جا داداش و پشت نِداینه ♫

دانلود آهنگ مهیار خلیل زاده حکم لازم : Download

حکم لازم هاکِنِم می یار شی آسِ بزِنه ▪ دلبری هاکِنه شه تیپِ خاصِ بَزِنه

دانلود آهنگ مهیار خلیل زاده به سلامت : Download

دیگه بعد از تو یار عاشقی نکِمه ♪◦ دیگه دله وارد بازی نکِمه ♫

دانلود آهنگ مهیار خلیل زاده و یاسر رویانی مشتی با معرفت : Download

مشتی با معرفت وجودِ مازندران .:. کشتی ناخدا آس دل یه ایران

دانلود آهنگ مهرداد پازواری بانو جان : Download


خداوندا مِنه با کارد بکوشین یار ♩• بانو بانو جان ای ♩•

دانلود آهنگ مهرداد پازواری بچه پایین شهر : Download

سلام ای جان من جانانه من ♩◦ سلام ای دلبر دیوانه من ♬ سلام ای دلبر مازندرونی ♪
سلام ای چلچراغ خانه من ♬

دانلود آهنگ میلاد فضلی الماس کوه نور : Download


تومی خاتون من تی حیرون جان یار ♩▫ تیسه وومه کَکی خِش خون جان یار ♩▫

دانلود آهنگ مهران رجبی تو یک طرف : Download


جنگل و صحرا یک طرف تو یک طرف نازنین ♩♫ آبی دریا یک طرف تو یک طرف نازنین ♩♫

دانلود آهنگ مهران رجبی پر حاشیه : Download


بالای شهر پایین شهر دپیته ، خبر آخ شی جان یاری قربون

دانلود آهنگ ناصر عباسی تاریکی : Download


هوا تاریک بَوِیه جانِ دلبر ♩⌑ امشو می دل بی قراره جانِ دلبر ♩⌑

دانلود آهنگ نیما گلنژاد خیانت : Download


اگه روزی بَمِردمه سیو جامه نَکِن ♪ می قبر سر نَنیش مِسه بِرمه نَکِن ♪

دانلود آهنگ نیما گلنژاد چیکار هاکردی : Download

شی دومه این کاراره کِنی از قصد کیجا چیکار هاکِردی ⋆ اَنه مِره نکِن این دست و اون دست کیجا چیکار هاکِردی ♫

دانلود آهنگ نیما گلنژاد عشق من : Download

اَمه عشق و عاشقی رد بَووشه ▿ شاید تی دل می دلِ قسمت نَووشه ▿

دانلود آهنگ رضا علیزاده برار : Download


دشمن چشم خار، هسی دوشِ بِرار ♯♪ دستور هاده تی خاطری رفق کِمه هرکار ♯♪

دانلود آهنگ مازندرانی اسی بندپی یک مازندرانی : Download

هیاهو دَکِته کل مازندرونه ♫⋆ اَتا دلبر دارمه تک آسمونِ مونه ♫⋆

دانلود آهنگ گت آقا حسینی لیلی لیلی جان : Download

دانلود آهنگ حسین رضایی عشق دلدار : Download

آ کیجا بَیمه گرفتار از عشقت بَیمه بیمار ♪♫ دیگه من دل نِدارمه بَخونم از عشق تی یار ♪.

دانلود آهنگ محمد اسمعلی مردم شهر : Download

دلبر ای مردمِ شهر چَنه نامهربونن ◦ هرچی گِمه امشو شی یاره مهمونمه ◦◦

دانلود آهنگ وحید حیدری ریمیکس جدید : Download

آ کیجا شی ماره بو تیسه عروسی نَئیره صبرهاکِنه بِل من بیام

دانلود آهنگ مازندرانی علی رمضانپور فکر و خیال : Download

روزی چند بار منی عکسِ قابِ جا ♪ نیشتی و تنهایی حرف زِنی شی جا ♪♪

دانلود آهنگ ابوالفضل اسماعیل نژاد و حسین آرامیده نبات : Download

کیجا تی محله ره ایوون بسازم :: بالا کاخ و پایین دِکون بسازم

دانلود آهنگ محمد کجوری دردسر ۲ : Download

تو بچه روستایی و عروسِ شهر منی :: گرگ بَووشی بیابونِ میش وومه تیسه دلبر

دانلود آهنگ محمد کجوری باعث ج ۲ : Download

مازِنی یارِ قِربون ساکن بالاشهره ♪♪ نازِمه شی دلبره از همه قشنگتره ♪

دانلود اهنگ مازندرانی محمد کجوری ناز ته شصت : Download

طرف گِنه منه یاره ولی منه طرفداره ◦◦ هرجا منی صحبت وونه پلی کِنه می ویساره ♬

دانلود آهنگ محمد کجوری تیمارستانی : Download

همین یکی دو سه شویی هَسِمه یار من تی مهمون •◦ به جرم عاشقی دلبر تیسه من دَکِتمه زندون ♬

دانلود آهنگ محمد کجوری اسلام : Download

ای اَمان بیوتی من تویی یا تو یا که هیچکس دیگر .::. سلسله داری وَلا قِرق چوی لار هوا و سالاری وَلا

دانلود آهنگ محمد کجوری ساقی : Download

سر مست و شیدا وومی ،بی غم دنیا وومی ☨ منو یارم دوتایی بالا شومی ☨

دانلود آهنگ محمد کجوری مو چتری : Download

چتری زنی می ره دنی دل اسیره ♩◦ تریپ رنگی دارنی و اخبار جنگی گیرنه

دانلود آهنگ فرشاد کلوانی همدم جان : Download

امروز چند روز یار بی نازنینم : نه در آسمون و نه در زمینم : سیو چادر زنم صحرا نشینم

دانلود آهنگ وحید حیدری ریمیکس جدید ۱۴۰۰ : Download

آ کیجا شی ماره بو تیسه عروسی نَئیره صبرهاکِنه بِل من بیام | آ کیجا شی ماره بو اَماره بازی نَئیره صبرهاکِنه بِل من بیام

دانلود آهنگ امیر اصغرزاده فرمانبر : Download

تحت فرمان تِمه سرور من ♪♩ ای رفیق بی کلک دلبر من ♫ ساقی و ساغر من ⋆⋆
بِرو تاج سر من ⋆⋆

دانلود آهنگ احمد نیکزاد رفاقت : Download

می دل آشوبه تو بِره مِنه دلداری هاده ♩◦ ته پیک جواب ندِنه تو مِنه لیوانی هاده ♬

دانلود آهنگ احمد نیکزاد عقربه ساعت : Download

شی دونی بد مستمه ♭◦ دل به تو دَوِسمه ♩♩ اگه تو بت باشی منم بت پرستمه ♫

دانلود آهنگ جواد عباسی تولد : Download

اگه عاشق بَوِمه دلبر جانی داشتِمه ♪♫ اَتا قشتگِ یار مازندرانی داشتِمه ⋆

آهنگ مازنی جواد عباسی حرکتی : Download

یار اِنی می پشت سر بد گِنی که چی بَوو ♪◦ همیشه تی دل خوانه هر چی که خوانی بگو ♬

دانلود آهنگ شهریار قمی حکم لازم : Download

جانِ من جانِ تو جانِ عزیزترین کست ♩◦ هرچی دارنی حکم هاکِن فقط نکِن خالی وسط ♫

آهنگ علی اصغر رشیدی اینجا مازندرونه : Download

شی جانِ مازِرونه شهر و دیاره قربون ♪♩ من شه مهد دلیرون افتخاره قربون ⋆ اول و آخر دا ♫ شی نور و نوشهره دا ♫

آهنگ مازندرانی یحیی اسکو دل شکسته : Download

من اَتا بِرمه از ته دل خوامه دل خوامه ♪⋆ خوامه بَخونِم و دیگه دل نارمه دل نارمه ♬

آهنگ مازرونی جواد عباسی ساحل دریا : Download

تی عکسه بَکشیمه قشنگ ساحل رو ♫ هر موجی که زوعه می دل اِمو تو ♬
غروب دریا مِره هاکِن آروم ♪◦ ذره ذره جوونی بَیه تِموم ♫

دانلود اهنگ مازندرانی مهیار خلیل زاده شاه وزیر : Download

تی پشت دَرِمه مثل کوه ◦◦ بِراری دارمه دست به چو ♫ دشمن نَویمه شی جلو ◦◦

دانلود آهنگ مازنی شاد عاشقانه عرفان خشرودی یار مازندرانی : Download

جانمی جان که می دلبر منی جانِ جانیه ♪⋆ خوش بحال هرکی که یارش مازندرانیه ♬

آهنگ مازندرانی فرشاد کلوانی شکار : Download

کیجا کیجا شیطون بلا ♩♪ شکار بَوی رو هوا ⋆ بِرو هاکِنیم صفا ♫
اَنی نَووش ناقلا ⋆ الوالو گیسو طلا ♩♪

آهنگ مازرونی احمد نیکزاد شیرین جان : Download

سلام کردی به قربون سلامت ای شیرین جان ♪♫ ببرم چادری من از برایت ای شیرین جان ⋆

دانلود آهنگ اسی بندپی ای جانا : Download

ای جانا هر چی داشتِمه تی پا هِدامه تی فدامه ♯ استخاره بَیتِمه تو منه قسمت بَوی •◦

دانلود آهنگ سایمان دریای جاده : Download

اَی غروب بیه دل انگار خوانه سینه جه در بیه ⋆⋆ ساریِ خیابوناره بی ته دور هاکردن چه دردیه ♬

این مطلب دائما آپدیت خواهد شد {شهریور ماه سال ۱۴۰۲} …

نظرات کاربران

9 نظر
نوشتن نام و ایمیل ضرروی نیست و نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده می‌شود.

 • علی [ 21 ژانویه 2023 ]

  بسیار بسیار عالی - خدا قوت دمتونم گرم

 • منصورقلندری [ 24 ژانویه 2023 ]

  سعی کردم همه ترانه راوخوانندها رایک دورگوس کنم واقعاخسته نباشیدخیلی عالی.خیلیهارادانلودکردم.

 • محمد [ 31 ژانویه 2023 ]

  فقط علی حمیدی وسلام

 • mohsen [ 2 فوریه 2023 ]

  لیست آهنگا عالی بودن دمتون گرم ممنون از شما

 • محمد اکتیو ( بابلی ریکا ) [ 2 مارس 2023 ]

  بهترین سایت و راحت ترین دانلود و گلچینی بسیار زیبا ... داداش هر کی هستی دمت گرم.. خدا بهت سلامتی بده

  • [مدیر] در پاسخ به محمد اکتیو ( بابلی ریکا ) [ 2 مارس 2023 ]

   ممنون، به شما هم

 • ارمیا [ 23 مارس 2023 ]

  خوب ‌‍‍‍‌‌

 • هادی [ 8 جولای 2023 ]

  سلام برا انتشار آهنگ با کجا تماس بگیرم ممنون میشم در جی‌میل بهم اطلاع بدین

 • anne sherli [ 31 جولای 2023 ]

  بسیار عاااالی پرچم نور بالاااااا