سویل موزیک
سویل موزیک ~ دانلود نوحه های معروف ترکی

دانلود نوحه های معروف ترکی

دانلود نوحه های معروف ترکی
اینک میتوانید نوحه های معروف ترکی را با کیفیت فوق العاده و پخش آنلاین از رسانه اینترنتی سویل موزیک دانلود کنید و بشنوید و در عزاداری امام حسین از نوای شور انگیز مداحان لذت ببرید.

Dl Nuhe Maruof Turki دانلود نوحه های معروف ترکی

دانلود نوحه و مداحی های معروف ترکی

برای دریافت مداحی ها روی کلمه Download کلیک کنید

نوحه گلدیم هرایه قارداش محمدباقر منصوری : Download

گلدیم هرایه قارداش ♪ ای قهرمان ابوالفضل ♪▴ سیندی بِلیم غمیندن ♪ یاتما اویان ابوالفضل ♪▴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه لای لای رقیه محمدباقر منصوری : Download

لای لای گوزومون نوری غرق محنیم لای لای ⋄♫⋄ ای لر التیندا دلدن دوشنیم لای لای ⋄♫⋄
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه در ویرانه ده دورما سلیم موذن زاده : Download

در ویرانه ده دورما منیم آرامیمی آلما ◦♫◦ چوخ ائتمه تکیه دیواره آلامیمی یادیمه سالما ◦♫◦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه ویرانه ده نازلی بالام جان وردی دینجلدی سلیم موذن زاده : Download

ویرانه ده نازلی بالام جان وردی دینجلدی ✹✿✹ بو دختر شیرین کلام جان وردی دینجلدی ✹✿✹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه یخلمشام توپراقا یتیش هرایه اخا سلیم موذن زاده : Download

یخلمشام توپراقا یتیش هرایه اخا ⋄ داده گل یالقوزام قیل کمک قولسوزام ⋄
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه خرابه قلبیمی سخار رقییه سلام اولا سلیم موذن زاده : Download

خرابه قلبیمی سخار رقییه سلام اولا ◦✢◦ یزیدی تختیدن سالان رقییه سلام اولا ◦✢◦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه یخیلمیشام توپراقا یتیش حرایه اخا سلیم موذن زاده : Download

یخلمشام توپراقا یتیش هرایه اخا ☸️⁑⁎ داده گل یالقوزام قیل کمک قولسوزام ☸️⁑⁎
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه زینبه باخ زینبه باخ سلیم موذن زاده : Download

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه کربلا یا کربلا آدوا جانلار فدا سلیم موذن زاده : Download

ایها العاشق ما هذا الغلا انت فی العیش و هم فی کربلا ❀❂❀ کربلا یا کربلا آدوا جانلار فدا ❀❂❀
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه قارداشویی یخدیلر اتدان حسین سلیم موذن زاده : Download

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه زینب زینب زینب کنز حیا زینب سلیم موذن زاده : Download

زینب زینب زینب، دائم گوزی قان یاشلی باشینده قارا معجر ♭•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه ای منی آواره قویان ابوالفضل سلیم موذن زاده : Download

ای منی آواره قویان ابالفضل ابالفضل ❀❂❀ گلمیشم ایمداده اویان ابالفضل ابالفضل ❀❂❀
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه زینبیم گل آل الیمدن سلیم موذن زاده : Download

زینبیم گل آل الیمدن تشنه لب قربانی گدیم ▪♫▪ اَلّریم اوستونده ام دی اصغریم پیکانی گدیم ▪♫▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه آخشام اولدی ننه قربان اولام سنه سلیم موذن زاده : Download

آخشام اولدی ننه قربان اولام سنه سنده یارالی منده یارالی ❆❄️❅ ایندی سس ور منه…باشلیاق شیونه ❆❄️❅
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه خداحافظ ای آنام باجی سلیم موذن زاده : Download

خداحافظ ای آنام باجی آقلاما یانا یانه ☽▿♪▾ رقیه می ساخلا من گدیم جلوه گاه جانن، من گرک باتام قان ☽▿♪▾
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه ای لب عطشان اصغریم سلیم موذن زاده : Download

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه آغلاکما ای زلف پریشان باجی سلیم موذن زاده : Download

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه شکوه قرآن یاحسین سنیندی مهدی رسولی : Download

سلام او روح سرفرازیوه ☸️⁑⁎ سلام اولا آخر نمازیوه ☸️⁑⁎
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه یا علی و یا عظیم مهدی رسولی : Download

گریه نکن دیگه ای کسی ◦✢◦ که منو گریه میندازی ◦✢◦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه چیخما ای گون مهدی رسولی : Download

گرمیدور شوریله عباسین باشی ✿♯ الده بوش مشگی گوزونده قانیاشی ✿♯
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه دانیشما غاصب بو وطن بیزیمدی مهدی رسولی : Download

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه قره باغ مهدی رسولی : Download

سلام او روح سرفرازیوه سلام اولا آخر نمازیوه ☽▿♪▾ هدف سنوندی شرف سنوندی یا حسین مدد ☽▿♪▾
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه آذربایجان سلام اولسون مهدی رسولی : Download

قامتین ایمه ظالمه ☸️⁑⁎ داغ کیمی همت ایله ☸️⁑⁎
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه اکبر کفن گینده دنیا نوایه گلدی مهدی رسولی : Download

اکبر کفن گینده، دنیا نوایه گلدی ▿♪▾ باشین آچوب پیمبر ،زهرا عزایه گلدی ▿♪▾
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه سن کان وفا سن مهدی رسولی : Download

صلوات گوزل روحه نثار اولسون ابالفضل ●✹ عاشقلریوه حق اوزی یار اولسون ابالفضل ●✹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه وزیر شاه کربلا سن مهدی رسولی : Download

وزیر شاه کربلا سن ♭• غلام درگه ولاسن ♭•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه آچ او شهلا گوزون مهدی رسولی : Download

قالدیم بو چولده، تنها برادر ✿♯ ئوُلدون سُووندی، اعدا برادر ✿♯
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه چوخ باخیب اصغره مهدی رسولی : Download

شعله آهویله قلبیمی آز یاندور یاخ ♪♪ غش ایدوبدور آناسی خیمه ده بیر شیونه باخ ♪♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه داشلانیبدور پیکریم مهدی رسولی : Download

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه یرون مقامی یعنی مهدی رسولی : Download

یَرَون مَقامی یعنی، که ارباب منو می بینه و یَسمَع کلامی یعنی، کنار گدا می شینه ♭▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه آئین و آرمانیوه مهدی رسولی : Download

اندیشه کبیریوه نفس سلیموه ▪♪▪ معجز نما بیانوه قربان اولوم حسین ▪♪▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه یا حسین شیعه لرین مهدی رسولی : Download

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه حرم پاک رقیه (س) مهدی رسولی : Download

دیدی من شه قیزیام خلقه آتام والی کل ⋆♩⋆ گوردو بیر قیز قاباقا چیخدی دیدی با ادب اول ⋆♩⋆
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه درگه زینبده اولارسان دخیل مهدی رسولی : Download

بیر خانیما شا چاتا بو منسبه ♭♪ زینبه باخ زینبه باخ زینبه ♭♪
هاردا تاپوپدی بو خانم پرورش ♭♪ حاکم جورایلئه ادوب کشمکش ♭♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه بیر گون اولار ال ایاقدان توشرم مهدی رسولی : Download

بیر گون اولار الیاخدان توشرم روضه لره گلمَّرَم ♪ ♪ ♪ سسیم باتار بیر دوداخیم گوریرر بیرده حسین دیمَّرَم ♪ ♪ ♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه این پا و اون پا نکن بابا مهدی رسولی : Download

رخت محن گیمیشم بابا عمه ام اینجیتمیشم بابا ♬ بیر گجه ناقننین اوستوندن یر دوشیپ ایتمیشم بابا ♬♬
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه چوللرده آهو لار مهدی رسولی : Download

ای سو سراقینده گزن سو آختارشمورسان نیه /+/ آغزوندا چوخ سوز وار سنون بولمم دانشمورسان نیه ♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه منه ده باخ مهدی رسولی : Download

قیامت وحشتینن منه ده باخ ♬♪ او قبرین ظلمتینن منه ده باخ ♬♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه ترکی گلیرم کربلا سید طالح بردیگاهی : Download

اولماقا آماج بلا گلورم، کربلا ▿♪▾ خاکون ایدم لعل و طلا گلورم کربلا ▿♪▾
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه جان آقا سنه قربان آقا علیرضا اسفندیاری : Download

گل زهرادی حسین زینت طاهادی حسین ✿♯♩ شرف عالمیان آیری بی دنیادی حسین ✿♯♩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه آقام آقام حسین علیرضا اسفندیاری : Download

زینبین پاک ادی، حلال مشاکل دی بیزه ▪♪▪ نظر لطف اونین شاملدی بیزه ▪♪▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه سن سیز‌ اولم اینان اینان علیرضا اسفندیاری : Download

سنسیز اولم اینان اینان ♭• سنسیز دنیا یالان یالان ♭•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه زینب زینب علیرضا اسفندیاری : Download

عینین ایز در سایماروخ ♭• جانیم فدا یا زینب ♭•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه لالایی علیرضا اسفندیاری : Download

ای غنچه نیلوفریم اصغر ♭• قربان سنه بو گوزلریم اصغر ♭•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه اویان ای یار وفاداریم اویان علیرضا اسفندیاری : Download

اویان ای یار وفاداریم اویان ✿♯♩ اویان ای یار وفاداریم اویان ✿♯♩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه بارونه بارون چشمامون گریون علیرضا اسفندیاری : Download

اکبره باخ، اکبره باخ ✿♯♩ اشبه پیغمبره باخ ✿♯♩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه دربدرم آی قارداش علیرضا اسفندیاری : Download

یارالی سلطانیم وروبدیلار سنی چوخ قارداش ♭• سوکوبدی قلبیوی اوخ قارداش ♭•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه خوشبختی یعنی علیرضا اسفندیاری : Download

خوشبختی یعنی حسین دیین ده قان گلر جوشه ♪▴ زیارت ضریح شش گوشه ثار الله ♪▴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه ای شراب جان علیرضا اسفندیاری : Download

سینَه سی سینایَ دَیَر قامتی طوبایَ دَیَر ♭◦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه شهریاریم سن آقا علیرضا اسفندیاری : Download

شهریاریم سان آقا، دار و ندارم سن آقا افتخارم سن آقا، شهریاریم سان آقا ♭▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه گل زهرادی حسین زینت طاهادی حسین علیرضا اسفندیاری : Download

گل زهرادی حسین زینت طاهادی حسین شرف عالمیان آیری بی دنیادی حسین ♭▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه صود امر علیرضا اسفندیاری : Download

سنه گجه گوندوز آغلارام اوغلوم ▪♪▪ یوخوما گلسن یاراوی باغلارام واغلوم ▪♪▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه ای سلطان ابوالفضل علیرضا اسفندیاری : Download

سلام ای سلطان ابالفضل ♭• شهید قران ابالفضل ♭•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه کان کرم صاحب علم علیرضا اسفندیاری : Download

آواره قالمشام اوتوروم یا دوروم گیدیم ◦♩◦ صد پاره نعشیوی کیمه من تاپشوروم گیدیم ◦♩◦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه امام الثقلینه سراج الحرمینه علیرضا اسفندیاری : Download

امام الثقلینه سراج الحرمینه ✿♯♩ هامی شیعه لریندن سلام اولسون حسینه ✿♯♩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه هلال غم علیرضا اسفندیاری : Download

ای آسمان غمون باتان هلالی حسین ♭• گدیر باجون سفره اوره ک یارالی حسین ♭•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه بابا سلام علیرضا اسفندیاری : Download

بابا سلام ای شهریاریم ♭• ای یار علی یورقون نگاریم ♭•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه بسدی رباب علیرضا اسفندیاری : Download

ئورک ملکی ویراندی ا.. ▪♪▪ خیالیم پریشاندی ا.. ▪♪▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه اکبر باخ علیرضا اسفندیاری : Download

ماه ملک منظر باخ؛ اکبر باخ، اکبر باخ ♭• اشبه پیغمبره باخ، اکبر باخ، اکبر باخ ♭•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه عزیز خدا شاه کرب بلا از علیرضا اسفندیاری : Download

سنه آغلارام سینه داغلارام ♪♪ سنی عشقینده قاره باقلارام ♪♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه ماه ماتم علیرضا اسفندیاری : Download

ماه ماتم گلیب گینه عالم سلطانی حسین ▿♪▾ دردینن سالدی چولره غم کش زهرادی حسین ▿♪▾
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه لای لای علی اصغر علیرضا اسفندیاری : Download

قربان سنه بو گوزلریم اصغر ♭• سن سینمی ♭•
ترک ایلین وقته ♭• سیندی منیم ♭•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه ای یار وفاداریم اویان محمد حشمتی : Download

منی تک قویما علمداریم اویان ♯♪ شرف الناسیم اویان گوزل عباسیم اویان ♯♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه نهر فرات اوسته نریمان پناهی : Download

ییخیلیب عبّاسیم / نهر فرات اوسته ◦♩◦ بئلیم سیندی زینب / علمدار اولدی ◦♩◦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه سلام بابا بی جوابه محمود کریمی : Download

سلام بابا بی جوابه روی دستاش جای طنابه دلا از غم کبابه ▿♪▾
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه چهره پیغمبر باخ محمود کریمی : Download

ماه ملک منظر باخ قدرت صورت گر باخ ◦♪◦ چهره پیغمبر باخ اکبر باخ ◦♪◦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه ای وای یارالی محمود کریمی : Download

ای وای یارالی ▿♪▾ گوزوم گورمور عمه باغیشلا ▿♪▾
اوجادیلمه گول گلدی بابا ▿♪▾ گوره کاش منی آغلیاندا ▿♪▾
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه یل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچی از محمود کریمی : Download

جان حسین جانان حسین عالم سنه قربان حسین ⋄♫⋄
جان حسین جانان حسین عالم سنه قربان حسین ⋄♫⋄
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه یل یاتار طوفان یاتار از مجید بنی فاطمه : Download

حر و آزاده ای، اگه هستی با حسین ✿♯
اگه میخوای حر بشی، بلند بگو یا حسین ✿♯
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه یل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچی از روح الله بهمنی : Download

معنی دین و ایمان یا اباالفضل ☽▿♪▾
جان و جانان یا ابالفضل ☽▿♪▾
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه یخیلیب عباسیم نهر فرات اوسته از نریمان پناهی : Download

یخیلیب عباسیم نهر فرات اوسته ❆❄️❅ بلیم سیندی زینب علمدار اولدی ❆❄️❅
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه سسلرم کربلا حسین کرببلا از طالع باکویی : Download

گوزل سهنو رواق یاندریر درد و فراق ✹✿✹ منی درد و فراق ✹✿✹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه منیم ای امیر لشکریم از بهزاد نوری : Download

دور گداخ خیمیه عطشان قارداش ◦♫◦ قان دولان گوزلره قربان قارداش ◦♫◦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه گیمرم جامه الوان قره کوینک گیرم از اکبر بابازاده : Download

نسبتی بو قره نین فاطمه اطهره دی ✮✪✮ دستماز آل اوپ اونی بو قره دارا فره دی ✮✪✮
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه آی منیم نازلی بالام از طالع باکویی : Download

دمدیم دردمی هچ آی سینی جازلی بالام ✢☼✢ لبلری دوزلو بالام ✢☼✢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوحه دردیمون درمانی لای لای رقیه از محمد باقر منصوری : Download

دردیمین درمانی، لای لای رقیه ⋄ گوزلرون قربانی! لای لای رقیه ⋄

نظرات کاربران

5 نظر
نوشتن نام و ایمیل ضرروی نیست و نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده می‌شود.
 • Negar [ 28 دسامبر 2020 ]

  سلام وقت بخیر میشه خواهش کنم ازتون ی مداحی هس اونو پبدا کنید بزارید سایتتون دانلود شه کل گوگلو گشتم پیدا نکردم.چنگیز حبیبیان یه اهنگ ترکی لای لای آنام خونده.بعد ی مداح هم همونو ب مداحی زیبا خونده.میشه پیدا کنید خواهش میکنم وحشتناک درگیر این مداحی هسم ن مداحشو میدونم کیه

 • احسان [ 9 آگوست 2021 ]

  چنگیز حبیبیان جان دی

 • طاهری [ 7 سپتامبر 2021 ]

  سلام دنبال ی نوحه میگشتم تو گوگل ،پیداش نکردم، لطفا نوحه :غم یمه سالار زینب یا حسین،ورمشام نهر اوسته پرچم یا حسین" رو تو سایتتون قرار بدین..اجرتون با امام حسین (ع)

 • عبداللهی [ 7 اکتبر 2021 ]

  سلام واقعا از سایتتون بابت مداحی های ترکی ممنونم خداخیرتون بده اجرتون با حضرت زهرا سلام الله علیها

  • [مدیر] در پاسخ به عبداللهی [ 7 اکتبر 2021 ]

   سلام تشکر از شما