سویل موزیک
سویل موزیک ~ ابی عالی ~ دانلود مجموعه آهنگ های شلوار پلنگی

دانلود مجموعه آهنگ های شلوار پلنگی

دانلود مجموعه آهنگ های شلوار پلنگی
دانلود آهنگ های شلوار پلنگی اجرا شده توسط خوانندگان مختلف مازندرانی با لهجه های گوناگون در این ساعت از رسانه اینترنتی سویل موزیک برای دریافت و شنیدن شما گردآوری شده است، امیدواریم همراه ما باشید و این مطلب را دوست داشته باشید.

Shalwar Palangi Full Colection دانلود مجموعه آهنگ های شلوار پلنگی

دانلود مجموعه آهنگ های شلوار پلنگی

برای دریافت آهنگ ها روی کلمه Download کلیک کنید

دانلود آهنگ شلوار پلنگی میلاد قربانی : Download

همش دست به چویی می پش مثل کوهی ♪♪♪♪♪ مازرونیمه من غیرتیمه یک تنه ایمه یار من تیسه میرمه🐆♪♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ ریمیکس شلوار پلنگی میلاد قربانی {Dj Elvan Remix} : Download

📯 سردمداری 🎶📯 مرد نبردی 🎶
📯 پهلون مردی 🎶📯 عشق جنگی 🎶
📯 شلوار پلنگی 🎶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ عشق جنگی شلوار پلنگی منصور اسحاقی : Download

ته می یاری ته می ونگ و ونگی ♪♪
محله داداشونی، می هوخواه شونی، همش دست به چویی ♪♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ شلوار پلنگی ۲ میلاد قربانی : Download

دروم جهونی، مازندرونی، ای لالی صحبت 🎸♬♮ ته جنگجویی ایرونی 🎸♬
دست به تفنگی 🎸♬ شلوار پلنگی 🎸♬
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ شلوار پلنگی میلاد کیانی : Download

ته امه پرچم داری، میدونداری ✌ رینجر ریکایی، خیلی سالاری ♬👏
ته امی دلی قراری، ته چش داری، پلنگ ریکایی یل دیاری ♬👏
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ شلوار پلنگی میلاد افضلی : Download

عشق منی یار.. می دلی قرار ♪♪… از اونسر در اینه نیسونی سوار ♪♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ ریمیکس شلوار پلنگی میلاد قربانی : Download

همش دست به چویی ، می پشت مثل کوهی ♪♬ ♪♬ مازرونیمه، من غیرتیمه، یک تنه امه یار من تیسه میرمه ♪♬
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ شاد شلوار پلنگی میلاد قربانی : Download

جان برار من تی نفسی قربون ♯♪♬ دست و پا ره تکون هادین ♯♪♬ هستی ببر مازرون ♯♪♬
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ شلوار پلنگی محمد کاظمی : Download

ته می یاری، سردمداری، مرد نبردی، پهلوون مردی ♪♬♬
عشق جنگی، شلوار پلنگی، میدون داری، تو می ونگ و ونگی ♪♬♬
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ شلوار پلنگی ابی عالی : Download

محله دادا شونی، می هواخاه شونی ♩▪♭ عشق من یار برو، صحرایی مردی ای دا ♩▪♭
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ ریمیکس تریبال شلوار پلنگی میلاد قربانی : Download

شاه مازرون، وومه تی قربون ♪♯♬ چندی سالاره امه پهلوون.. ♪♭♬
مازرونیمه، من غیرتیمه ♪♯♬ یک تنه یار من تی سو ایمه ♪♭♬
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ شلوار پلنگی جهانبخش کرد : Download

مرسی شلوار پلنگی، بره دروم بخار، بیره میدون بخوار ♫♯♪
نشون هاده ورزشکاری، پلنگ نهرودباری ♫♯♪ ببر مازرونی، می دل و می جوونی ♫♯♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ ته می یاری سر دمداری محمد اسمعلی : Download

خومه شنی زاری گمه، زار، زار، زار من ✌♪ شی گلی زاری گمه، زار، زار، زار من ✌♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ جنگی دتر میلاد کیانی : Download

🎷 همه جا شونه پارتی، دلبر من تنی قربون 🎻♩ 🎷اعصاب ره کنه داغون، دلبر من تنی قربون 🎻♩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ ته می یاری سردمداری مرد نبردی محمد اسمعلی : Download

یک تنه ایمه، من تیسه میرمه 💖💖
میدون جنگه 💖💖 بیار تفنگ ره 💖💖
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ هارشین کی در اینه جان دیو و دلبر در اینه میلاد قربانی : Download

هارشین کی در اینه جان دیو و دلبر در اینه ♬🎹 قول مرحله آخر در اینه ♬🎹
بمیرم ته تغاری پیر و ماری لوس دتر در اینه ♬🎹 هارشین کی در اینه کیجا ییلاقی در اینه ♬🎹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ ته می عشقی علی حمیدی : Download

ته می عشقی، عشق جنگی ♬♬ شلوار پلنگی، تی چشم رنگی ♬
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ دروم شاد جشنی محمد کریمی : Download

دروم اگه خواینی جهانی ووشه 😉 لالی صحبت مازندرانی ووشه 😊🎷
تی تن خواینی شلوار پلنگی ووشه 😉 تی کار و بار ونه صحرایی وشه 😊🎷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ دروم نوری جواد نکایی : Download

نکایی ریکامه بوین چه زیبامه ✘🎶 شلوار پلنگیمه، گزلیم سر می مه ✘🎶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ جان دلبر میلاد قربانی : Download

جان دلبر امشو خوایمه مست هاکنم ♭♪♪ دنیا ره قفس هاکنم ♭♪♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ شاد جدید مازندران محمد کریمی : Download

دروم اگر خواینی جهانی ووشه، لالی صحبت؛ مازندرانی ووشه ᕯ🎻ᛎ
تی تن خواینی شلوار پلنگی ووشه؛ تی کار و بار ونه صحرایی ووشه ᕯ🎻ᛎ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ مازندران مازندران محمد کریمی : Download

مازندران، مازندران 🎷🎷 دروم اگر خواینی جهانی ووشه لالی صحبت مازندرانی ووشه 🎷🎷🎷
🎷🎷 تی تن خواینی شلوار پلنگی ووشه🎷🎷 تی کار و بار ونه صحرایی ووشه 🎷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ کیجا عمران کرشی و نیما مهدوی : Download

کل شهر می صدا ره گوش کننه کیجا ♪♪♯🎶 همه چیز ره زود فراموش کننه کیجا ♪♪♯🎶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ ریمیکس میلاد قربانی : Download

اون کیه اربده کش میدونه، مازرون منطقه وی سک و سوئه ♯♪♩
بازی هاده هوایی سر ای برار، شی نفس ره نشون هاده ای جوون با وقار ♯♪♩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ نوری ریکا محمد اسمعلی : Download

نوشهری ریکامه، بوین چی زیبامه ♭♬♬ من تی خاطر خواه مه من تنی شیدامه ♭♬♭
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ دروم میلاد قربانی : Download

دروم اگر خواینی جهانی ووشه، لالی صحبت مازندرانی ووشه ♬♮ღ
تی تن خواینی شلوار پلنگی ووشه، لالی صحبت مازندرانی ووشه ♬♮ღ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ رقص دروم محمد اسمعلی : Download

بوم خشحای، شی دلی درد ره، طوفانی هاکن ♪♯♬♩ نشون هاده ورزشکاری، پلنگ نهرود باری ♪♯♬♩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ گیسو کمند میلاد قربانی : Download

غروب که وونه ایمه تی محله سر، امه قرار ووشه شمی کوچه سر ♬♩▪
بوینم تره من ای جان دلبر، گلی بزنم و ته دوی می ور ♬♩▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ مازرونیمه میلاد قربانی : Download

سردمداری..مرد نبردی! پهلون مردی…. ♪♬ عشق جنگی، شلوار پلنگی ♪♬ میدون داری ته ونگه ونگی ♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ دیو و دلبر مجید حسینی و رامین مهری : Download

هارشین کی در اینه، جان دیو و دلبر در اینه!! ♪♯♬
غول مرحله آخر در اینه، میون همه تکه می آس دلبر در اینه ♪♯♬
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ شکارچی نیما مهدوی : Download

رفیق در شومه شکار مست اشکارچی ای دا رفیق بوم چی ای دا●♩♩♫
اشکار دل نارنه آروم و قرار مست اشکارچی ای دا رفیق بوم چی ای دا●♩♩♫
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ مازندران صفر گلردی : Download

دروم اگه خواینی جهانی ووشه لالی صحبت مازندرانی ووشه ♫♪♪
تی تن خواینی شلوار پلنگی ووشه تی کار و بار وینه صحرایی ووشه ♫♪♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ دروم شاد رامین مهری : Download

من خار ریکامه بوین چی زیبامه خیلی صحراییمه ♩🎸♩ شلوار پلنگیمه شادوماد مردیمه دانی اصغریمه

مطالب بیشتر از ابی عالی و جهانبخش کرد و جواد نکایی و رامین مهری و صفر گلردی و علی حمیدی و عمران کرشی و محمد اسمعلی و محمد کاظمی و محمد کریمی و منصور اسحاقی و میلاد افضلی و میلاد قربانی و میلاد کیانی و نیما مهدوی

نظرات کاربران

0 نظر
نوشتن نام و ایمیل ضرروی نیست و نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !