سویل موزیک
سویل موزیک ~ دانلود آهنگ غمگین گیلکی

دانلود آهنگ غمگین گیلکی

دانلود آهنگ غمگین گیلکی
دانلود آهنگ های غمگین گیلکی با کیفیت بسیار بالا منتشر شده از بهترین و با اصالت ترین خوانندگان گیلک زبان در این مجموعه برای شما همراهان قرار داده شده که امیدواریم از گوش دادن به آنها لذت ببرید و ساعات خوبی داشته باشید
دانلود آهنگ های غمگین گیلانی

Music Gilaki Ghamgin Colection دانلود آهنگ غمگین گیلکی

دانلود آهنگ غمگین گیلکی

برای دریافت آهنگ ها روی کلمه Download کلیک کنید

دانلود آهنگ غمگین گیلکی لاکو جان امیر عظیمی : Download

مره پیغام با مو کی قهری تو یار میمره ◦♪◦ لاکو جان بینه ما قهری نوبو تا هسه ◦♪◦
برام پیغام اومده که تو با من قهری ◦♪◦ بینه منو تو تا حالا قهری نبوده ◦♪◦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی کوکوره کو بهرام کریمی : Download

دیل تنها بودی شب یهو از خواب بپرستم ▪♫▪ دیوانه ببوستم پوتین بند دوستم ▪♫▪
تی دین واسی راه درازه دوارستم ▪♫▪ تاریکی بسام روشنایی هرچی بپاستم ▪♫▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی بیه باهم بهتاش نیکراه : Download

تو نیبی عه دنیا ༝♫༝ تاریکه مرز بین عشق و غصه ༝♫༝ باریکه
با بگم عاشقی ༝♫༝ یه دامه حق داره زلیخاه ༝♫༝ بد نام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی دلتنگ دانیال جوان : Download

باران بزه دوباره بٌشٌست تی رد پایه ♪♪ تنگه می دیل دوباره تی چشمه ره ستاره ♪♪♪♪♪ نه کوچه نه خیابان از تو نشانی ناره ♪♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی گل ناز دانیال جوان : Download

تی جانه ره بیمیرم گل ناز /♪/♪♪ تی نامه ره بیمیرم سروه ناز /♪/♪♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی هم صدا دانیال جوان : Download

بیا کی با صفا بیبیم بهاره همصدا بیبیم ♪♪ // ♪♪♪♪
ا باغ جا ترانه خوان پر از گل و نوا بیبیم ♪♪ // ♪♪♪♪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی سرود مهربانی دانیال جوان : Download

تره تازه تر بدر می گل زندگانیه 🎻 عشق امه سرو ته سرود مهربانیه 🎻🎻
غم و غصه یه فیشن تی لب پر خنده مره 🎻 دیله با صفا چاکون امید آینده مره 🎻
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی یاد دانیال جوان : Download

مره یاد دره چوتو خواستی مره تنها بنی ♬ ♩// ♬♬ مره یاد دره چوتو خواستی بیشی د تو نایی // ♬
هرچی کی خاطره داشتیمه ببردی تو ج یار // ♬
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی جان مار دانیال جوان : Download

تمام دونیا یه طرف تو یه طرف گول مار ·•· بهشت تی پا زیر بمانه بازم کمه گول مار ·•·
مار تره یاده گفتی زایی تو می چومه سویی ·•· پیری عصای دستی زای تو می آبرویی ·•·
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی بیا مره یاری بدن فرامرز دعایی : Download

اگر دینی همش خدا خدا می حرف ·•· تی عشق واسیه که همه جا می حرف ·•·
بیه مره یاری بدن می دیل دیلداری بدن ·•· که زندیگی همش غمه ای دونیا غم می همدمه ·•·
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی دیله به دیل کویه رایه فرامرز دعایی : Download

دیله‌ به‌ دیل کویه‌ رایه‌ ▪♫▪ وفا نیافته روسوایه‌ ▪♫▪
‌هچین‌ تره‌ فدا نوکون‌ ▪♫▪‌ فدای‌ بی‌ وفا نوکون‌ ▪♫▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی امروز آفتاب ننمه از کو طرف بیرون بمو فرامرز دعایی : Download

امروز آفتاب ننمه از کو طرف بیرون بامو ✮✮ که گومه کودی تی رایه ✮✮
بو خدا حیرانمه که پس از دو سال ✮✮ الان بیدمه تی روی مایه ✮✮
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی خانه پدری فرامرز دعایی : Download

مرا باور نهی هرگز مرا تنها بنهی ●♪● می دیل درون همش گم که هسا از راه آیی ●♪●
می چومان د خشک بوسته ●♪● هرچی آرسو داشت ببوسته ●♪●
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی کاشکی اوروز نگفته بیم تی ناز مره بایه فرامرز دعایی : Download

آنقدر کی هه روزان کُر ترا دونبالا کودم ·•· ترا از دور کُر جان شیمی خانه وا کودم ·•·
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی یار یار فرامرز دعایی : Download

چوم گریان مره تی نامه ای بخواندم یار یار یار یار ●♪● تی ای خال موی به جای ایته دنیا فندمه یار یار یار یار ●♪●
چره بنویشتی که من یار دیگر بیگیفتمه ●♪● کی بگفته که تره یار دیگر بیگیفتمه ●♪●
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی نویس فرامرز محجوب : Download

بینیویس کاغذ نویس بینیویس ✦✧✪✧✦ می برار ممدلی ره عرض سلام ✦✧✪✧✦
بنویس کاغذ نویس بنویس ✦✧✪✧✦ بگو ان پنجمی کاغذ فدام ✦✧✪✧✦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی عادت محمد عذرخواه : Download

کاشکی تی دیل در دبسته بی 🎶🎵🔈🔉🔊📣📢 مره تی دیل درون راه نده بی 🎶🎵🔈🔉🔊📣📢
نامسلمان هسه کی راه بدایی 🎶🎵🔈🔉🔊📣📢 اخ چی بستی کی مرا وا ندابی وا ندابی 🎶🎵🔈🔉🔊📣📢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی آلاله محمد عذرخواه : Download

اگه همه فراموشی 📯♪ ♭❣️ اگه همه فراموشی 📯♪ ♭❣️ مره یاد مره یادی 📯♪ ♭❣️
دری می خاطرات جا 📯♪ ♭❣️ دری می خاطرات جا 📯♪ ♭❣️
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی عزیز پسر محمد عذرخواه : Download

لالا بخوس عزیز پسر آرام تی چشمان دبد ♩♫♭ ای آسمان ستارنه تره چینم سبد سبد ♩♫♭
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی بانو محمد عذرخواه : Download

به خون من 🎼🎧🎻♩🎹 به خون من 🎼🎧🎻♩🎹
واسه یی خب تی دسته 🎼🎧🎻♩🎹 بنازم نازنین تی نازه شسته 🎼🎧🎻♩🎹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی بیاد تو محمد عذرخواه : Download

می زندگانیه شور و جوانیه پوچ کودم تره 🎭🥀🌹🙏🏻 دیشب به یاد تووو تا صبح نخوفتمه 🎭🥀🌹🙏🏻
با تی قشنگ عکس قصه بوگوفتمه 🎭🥀🌹🙏🏻 گفتی می بازاری پس چی دیل آزاری 🎭🥀🌹🙏🏻
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی بی بی جان محمد عذرخواه : Download

بی تو خانه سوت و کوره بی بی جان 💞💓💗💖💟 دیل خوشی از امه دوره بی بی جان 💞💓💗💖💟
هن که تی سایه بر سر دریمی 💞💓💗💖💟 امی خانه غرق نوره بی بی جان 💞💓💗💖💟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی چقدر بگم محمد عذرخواه : Download

خنده کونی گول گول آفتاب منی ◦♪◦ مثل ایته غنچه بی تاب منی ◦♪◦
غصه نوخور غصه تره پیر کونه ◦♪◦ هچین تره ج زندگی سیره کونه ◦♪◦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی دلتنگی محمد عذرخواه : Download

می دیل تنگه می دیل تنگه 💓🎶🎵💗 از اء یاران کج پیمان 💓🎶🎵💗
از اء یاران که هیچ و پوچ 💓🎶🎵💗 تی دیل اشکنید آسان 💓🎶🎵💗
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی دلواپسی محمد عذرخواه : Download

⋄◈⋄ وگردسی که چی ببه می داغ دوباره تازه به ⋄◈⋄
⋄◈⋄ وگرد بشو ولن هچین می دیل عقده بازه به ⋄◈⋄
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی غریب محمد عذرخواه : Download

خاک عالم به می سر 📯♪ ♭❣️ خاک عالم به می سر 📯♪ ♭❣️ بدما عمر هدر من به پای عه هنر 📯♪ ♭❣️ من به پای عه هنر 📯♪ ♭❣️
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی مجنون محمد عذرخواه : Download

مجنون کیه لیلا کیه ♪♩ پا میخ کیه از راه کیه ♪♩
عشقان همه پوشالیه ♪♩ حرفات همه تو خالیه ♪♩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی نامه محمد عذرخواه : Download

می دیل بی قراره جا از تو بتی بسخته بوم ▪♪▪ من می تمامه هستیه تی عشقه جه ببخته بوم ▪♪▪
من مره می خیال جه از تو بساخته بوم بهشت ▪♪▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی پسر محمد عذرخواه : Download

وقتی زمین خوری ویریشتن نتنی ✮✰✮ وقتی قصه دست جویشتن نتنی ✮✰✮
وقتی سر تگر داره تی دیلجه ایته دانه ✮✰✮ ی جویشتن نتنی اویه پسر تی درد ره دوایه ✮✰✮
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی رعنا محمد عذرخواه : Download

امشب امشب که حنا نیهی تی دسته رعنا رعنا ▪♫▪ سرمه کشیدی تی چشمه مسته رعنا رعنا ▪♫▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی سادگی محمد عذرخواه : Download

بعد این همه سال هنوز یادت هستم ▪♫▪ با اینکه تو بودی دلیل شکستم ▪♫▪
هنوز باورم نیست حتی تو خیالم ▪♫▪ نشستی با یارت میخندی به حالم ▪♫▪
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی خورشید خانوم محمد عذرخواه : Download

وقتی کی خورشید خانم 💔💘💝❣️💕 کوی غرق آب کونه 💔💘💝❣️💕
سورخ گول بیرون آیه 💔💘💝❣️💕 سورخ گول بیرون آینه 💔💘💝❣️💕 بول بول بی تاب کونه 💔💘💝❣️💕
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی کِله گندُمِی ناصر وحدتی : Download

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی اَی خان باجِی ناصر وحدتی : Download

ای خان باجی جوره چی کردی جوره ▿♪▾ ای خان باجی جوره چی کردی جوره ▿♪▾
ای خان باجی جوره چی کردی جوره ▿♪▾ ای خان باجی جاره چی کردی جاره ▿♪▾
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی رضا جان ناصر وحدتی : Download

رضا جانو رضا جانو رضا جانوااااااااا رضا جان ·•·
تره اجبار ببردن شهر تهران ·•· نگار نازنین نگار نازنین ·•·
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی سیا ابران ناصر وحدتی : Download

سیا ابرنای ●♪● باد و بورانای ●♪● ستاره دنّه ای آسمانا ●♪●
ترسم ورگ دکّه ●♪● می کولا مانای ●♪● وای می بوزانای می گوسندان ●♪●
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود آهنگ غمگین گیلکی زَرَنگیس ناصر وحدتی : Download

زَرَنگیس تی برار می چار وداره ▪♫▪ قاطیر شصد توماری زیر باریییی ▪♫▪
درویشه امینه خدا وداره ▪♫▪ تره سوار کونه می ور بیاره ▪♫▪

نظرات کاربران

4 نظر
نوشتن نام و ایمیل ضرروی نیست و نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده می‌شود.
 • ایمان رئیسی [ 4 جولای 2020 ]

  سلام ممنون از آهنگهای خوبی که در صفحه تان گذاشتین فقط شعر مجنون محمد رو اشتباه نوشتید ،اصلاح کنید مجنون کیه؟ لیلا؟ وامق کیه؟ عذرا کیه؟ به اشتباه نوشتین پامیخ و ازرا

 • سحر h [ 15 سپتامبر 2020 ]

  واقعا عالی بود.

 • بهنام از رودسر [ 13 ژانویه 2021 ]

  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 • امیر [ 11 نوامبر 2021 ]

  سلام.عالی.منم میخواستم درتاییدحرف دوستمون بگم شعرمجنون رواشتباه نوشتیم .وامق وعذرا دوعاشق ومعشوق مثل لیلی ومجنون بودن .ممنون ازآهنگ های قشنگتون