سویل موزیک
سویل موزیک ~ محمود کریمی ~ دانلود نوحه به من اثبات شد از محمود کریمی

دانلود نوحه به من اثبات شد از محمود کریمی

دانلود نوحه به من اثبات شد از محمود کریمی
در این لحظه از سایت سویل موزیک دانلود مناجات و روضه به من اثبات شد از مداح اهل بیت محمود کریمی با برترین کیفیت موجود و متن این روضه
دانلود نوحه به من اثبات شد با کیفیت عالی مخصوص مراسم
Downloade Madahi Mahmoud Karimi Be Esme Be Man Esbat Shod Az sevilmusicMahmoud Karimi Be Man Esbat Shod دانلود نوحه به من اثبات شد از محمود کریمی

متن نوحه به من اثبات شد از محمود کریمی

ـــــــــــــــ|SevilMusic|ـــــــــــــــ

یاصاحب الزمان
⋄◈⋄
به من اثبات شد از نزدیک هم نزدیک تر هستی
⋄◈⋄
رفیق روزهای بی کسی از هرنظر هستی
⋄◈⋄
امام زمان
⋄◈⋄
دلیل جزییات اشک هارا خوب می دانی
⋄◈⋄
تماما مو به مو از درد دل ها با خبر هستی
⋄◈⋄
به من ثابت شده از بس که نشد شد شد
⋄◈⋄
تو در فکر من ناچیز حتی از خود هم بیشتر هستی
⋄◈⋄
امام زمان
⋄◈⋄
خجالت می کشم از طرز حاجت خواستن هایم
⋄◈⋄
زبانم که گفتم نگاهم کن اگر هستی
⋄◈⋄
یاصاحب الزمان
⋄◈⋄
برای هجرت از چیزی که هستم سوی آزادی
⋄◈⋄
تو همراه منه بی دست وپا در این سفر هستی
⋄◈⋄
تمام بد بیاری های آدم حکمتی دارد
⋄◈⋄
یکی اینکه تودر یاد گرفتاران قدر هستی
⋄◈⋄
منه حاجت روا را باز محتاج نگاهت کن
⋄◈⋄
که من محتاج اگر باشم تو در من مستمر هستی
⋄◈⋄
یا صاحب الزمان
⋄◈⋄
کیستم من در دریای کرامت
⋄◈⋄
ثمر نخل امامت
⋄◈⋄
گل گلزار حسینم
⋄◈⋄
دل ودلدار حسینم
⋄◈⋄
همه شب تا به سحر عاشق بیدار حسینم
⋄◈⋄
سروجان بر کف پیوسته خریدار حسینم
⋄◈⋄
سپهم اشک وعلم ناله در شام علمدار حسینم
⋄◈⋄
سند اصل اسارت که درخشیده به طومار حسینم
⋄◈⋄
من آن کودک رزمنده که بین اسرا یار حسینم
⋄◈⋄
منم آن گنج که در دامن ویرانه یگانه در شهوار حسینم
⋄◈⋄
بخدا عمه ی ساداتم ودر شام بلا مثل عمو
⋄◈⋄
قبله ی حاجاتم و سر تا به قدم آیینه ام وجه امام شهدا را
⋄◈⋄
حال در شام بود تربت من کعبه ی حاجات
⋄◈⋄
همه ی خلق به گرد حرمم گرم مناجات
⋄◈⋄
بیایید که این جاست پس از تربت زینب حرم عمه سادات
⋄◈⋄
همانا به کنار حرم کوچک من اشک فشانید
⋄◈⋄
به یاد رخ نیلی شده ام روضه بخوانید به جان پدرم
⋄◈⋄
دور مزار منه مظلومه بگردید وبدانید
⋄◈⋄
که با سن کمم مادر غمخوار شمایم
⋄◈⋄
ن در این عالم دنیا که به فردای قیامت
⋄◈⋄
به حضور پدرم یار شماییم
⋄◈⋄
همه جا روشنی چشم گوهر بار شمایم
⋄◈⋄
همه ریزید چو میثم زغمم اشک که گیرم همه جا دست شمارا
⋄◈⋄
روز عاشور که در خیمه پدر از منه مظلومه جدا شد
⋄◈⋄
به رخم بوسه زد واشک فشاند
⋄◈⋄
رو به سوی معرکه کرب وبلا شد
⋄◈⋄
سرو جان وتن پاکش همه تقدیم خدا شد
⋄◈⋄
به ره دوست فدا شد
⋄◈⋄
حرم الله پر از لشکر دشمن شد
⋄◈⋄
وچون تایر بی بال پریدم
⋄◈⋄
گلویم تشنه و با پای پیاده به روی خار دویدم
⋄◈⋄
شرر از پیروهنم شعله کشید و ز جگر آه کشیدم
⋄◈⋄
که سواری به سویم تاخت
⋄◈⋄
وبا کعب سنان بر کمرم زد
⋄◈⋄
به زمین خوردم و خواندم ز دل خسته خدا را
⋄◈⋄
شب شد عمه مرا برد سوی خیمه وفردا به سوی کوفه سفر کردم
⋄◈⋄
وز از کوفه سوی شام بلا آمدم ودر وسط ره چه بلاها به سرم آمدو
⋄◈⋄
یه شب ز روی ناقه زمین خوردم وزهرا بغلم کرد و سرم بود روی دامن
⋄◈⋄
آن بانوی عصمت به دلم شعله آهی که ایان گشت سیاهی ندانم به چه جرمی و
⋄◈⋄
چه گناهی به جراحات جگر زخم زبانش نمکم زد
⋄◈⋄
دل شب در بغل حضرت زهرا کتکم زد
⋄◈⋄
پس از آن دست مرا بست پیاده بسوی قافله آورد
⋄◈⋄
چه بهتر که نگویم غم دروازه شام و کف و خاکستر و سنگ و لب بام وستم اهل جفا را
⋄◈⋄
همه شب خون به دل و موج بلا ساحل ما شد که همین گوشه ویرانه سرا منزل ما شد
⋄◈⋄
چه بگویم که چه دیدم چه کشیدم
⋄◈⋄
همه شب دم به دم از خواب پریدم
⋄◈⋄
پس از ان زخم زبانها که شنیدم
⋄◈⋄
چه شبی بود که در خواب جمال پسر فاطمه دیدم
⋄◈⋄
چون یکی تایر روح از قفس جسم پریدم
⋄◈⋄

sevilmusic دانلود نوحه به من اثبات شد از محمود کریمی

به لبش بوسه زدم و دور سرش گشتم و از شوق به تن
⋄◈⋄
جامه دریدم دولبم روی لبش بود
⋄◈⋄
که ناگاه در ان نیمه شب از خواب پریدم
⋄◈⋄
زدم اتش ز شراره جگرم قلب تمام اسرا رو
⋄◈⋄
اشک در دیده وخون در جگر و آه به دل سوز به جان
⋄◈⋄
ناله به لب سینه پر از شعله
⋄◈⋄
فریاد زدم داد که عمه پدرم کو
⋄◈⋄
بگو آنکس که روی دامن او بود سرم کو
⋄◈⋄
چه شد اه که تابید در این کلبه احزان کشید از ره احسان
⋄◈⋄
به سرم دست نوازش همه از ناله من اه کشیدند
⋄◈⋄
به تن جامه دریدند که ناگه طبقی را که صورت خورشید عیان بود
⋄◈⋄
نهادند به پیشم که در آن راس منیر پدرم بود همان گم شده
⋄◈⋄
قرص قمرم بود
⋄◈⋄
سرکش به بصر بود
⋄◈⋄
به لب داشت همی ذکر خدا را
⋄◈⋄
چه فروزان قمری بود
⋄◈⋄
چه فرخنده سری بود
⋄◈⋄
رخ از خون جبین رنگ
⋄◈⋄
به پیشانی او جای یکی سنگ
⋄◈⋄
لب خشک وترک خورده ی او بود کبود از اثر چوب
⋄◈⋄
به پریشانی مویش که نگه کردمو دیدم
⋄◈⋄
اثز نیزه و شمشیر به رویش
⋄◈⋄
بغلش کردم ودیدم
⋄◈⋄
بغلش کردم وبا بگریه زدم بوسه به رگهای گلویش
⋄◈⋄
نگه کردمش و دیدم دولبش در حرکت بود
⋄◈⋄
به من گفت عزیز دلم اینقدر به رخ اشک میفشان
⋄◈⋄
مزن شعله ز اشک بصرت بر جگرم
⋄◈⋄
امده ام تا که تو را هم ببرم
⋄◈⋄
از پدر این راز شنیدم
⋄◈⋄
زدل سوخته لبیک یا ابتا گفتم
⋄◈⋄
پرواز کنان سوی جنان رفتم ودیدم
⋄◈⋄
عضو عباس و علی اکبر فرخنده لقا را
⋄◈⋄
یه گوشه خواب بودم خیلی اروم
⋄◈⋄
ولی پیچید تو گوشم صداشون
⋄◈⋄
نمیبردن اگه گشواره هامو خودم میبخشیدم به دختراشون
⋄◈⋄
من که جدم علی به وقت نماز داد انگشتری به اهل نیاز
⋄◈⋄
مادر فاطمه سه لیل ونهار
⋄◈⋄
کرد افطار خویش را ایثار
⋄◈⋄
من خودم گوشواره میدادم
⋄◈⋄
در به ان نابکار میدادم
⋄◈⋄⋄
پس بگو تازیانه کم بزنند
⋄◈⋄
دخترم دخترانه ام بزنند
⋄◈⋄
نمیبردن اگه گوشواره هامو خودم میبخشیدم به دختراشون
⋄◈⋄
گدشت و گم شدم توی بیابون
⋄◈⋄
اخه از قافله جا مونده بودم
⋄◈⋄
یکی اومد برم گردوند بابا ولی کاشکی همونجا مونده بودم
⋄◈⋄
بابا بد اخلاقن چقدر مردای شامی
⋄◈⋄
به جای قلب سنگه تو دلاشون
⋄◈⋄
با این دستای سنگینی که دارند دلم میسوزه واسه بچه هاشون
⋄◈⋄
یه جوری زد چشام تاره هنوزم
⋄◈⋄
قدم از درد خم موند
⋄◈⋄
جای دستش یکم بهتر شده اما
⋄◈⋄
جای انگشترش رو صورتم موند
⋄◈⋄
تو روی نیزه و من روی ناقه
⋄◈⋄
تو چشمات باز و من دستام بسته
⋄◈⋄
چقدر شکل همیم بابا نگاه کن
⋄◈⋄
منم مثل تو دندونم شکسته
⋄◈⋄
النگو هامو تو بازار فروختن
⋄◈⋄
دیگه فرقی به حال من نداره
⋄◈⋄
ولی ای کاش اینجوری نمونن
⋄◈⋄
اخه مال یتیم خوردن نداره
⋄◈⋄
به ماه اسمون میگفت
⋄◈⋄
شمع شبستون منی
⋄◈⋄
یاد عمو بخیر که تو مثل عمو جون منی
⋄◈⋄
راستی تو از تو اسمون بببن بابای من کجاس
⋄◈⋄
بهش بگو که دخترت ساکن تو خرابه ها
⋄◈⋄
بابا منو ببر من جا میمونم عممو میزنن
⋄◈⋄
شیرین زبونیم تموم شد
⋄◈⋄
مال اون وقت بود که دندونام سالم بود
⋄◈⋄

دانلود همه نوحه های محمود کریمی

ـــــــــــــــ|SevilMusic|ـــــــــــــــ

محمود کریمی به من اثبات شد

پخش آنلاین نوحه دانلود نوحه با کیفیت 128

نظرات کاربران

0 نظر
نوشتن نام و ایمیل ضرروی نیست و نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !